Varsinaiskarjalan etelämurteiden arkistonauhoitteet

Lea Tajakka on yhdessä karjalan kielen elvytyshankkeen kanssa litteroinut joukon karjalankielisiä arkistonauhoitteita. Tajakka itse kuvailee projektiaan seuraavanlaisesti:

”Arkistoäänitteillä olevat puhutun kielen aineistot ovat kiinnostaneet minua pitkään. Tässä elvytystyössä olen lähtenyt liikkeelle Kotimaisten kielten keskuksen Suomen kielen nauhoitearkiston sekä Kansanperinteen arkiston aineistoista.

Tavoitteena on ollut tuoda esiin varsinaiskarjalan etelämurteen puhuttua kieltä sen moninaisine piirteineen sekä käytettyä sanastoa. Puheessa esiintyy persoonakohtaista variaatiota ja mm. siksi tuntuu tärkeältä tuoda näytteitä esiin erilaisilta puhujilta. Tähän otokseen valikoitui Korpiselkä-, Suojärvi- ja Suistamo-taustaisia puhujia. Alunperin verrattain suuresta aineistomäärästä erottautui mm. aiheittain rajattavissa olevia näytteitä. Näytteen sisältö oli yksi valintakriteeri. Myös esim. suakkunankerronnan ja äänellä itkun esittävät keinot tulevat esiin.

Projekti on tehty osana Itä-Suomen elvytysprojektin karjalan kielen elvytyshankketta.

Litterointihankkeen tekijä: FL Lea Tajakka, korpiselkäläis-suistamolaisen perheen kasvatti.”

Alta löydät arkistonauhoitteet ja kunkin nauhoitteen sisällön tekstitiedostoksi litteroituna. Lisäksi on annettu lukuohje, joka avaa litteraattien kirjoitusasua.

Nauhoitteisiin liittyvät metatiedot ja esimerkiksi haastattelijan ja haastateltavan nimi löytyvät kunkin tiedoston lopusta.


Lukuohje:

Lataa lukuohjeet tästä.

 

Näyte 1:

Suojärvi, lyhyt kertomus tanssimisesta

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 2:

Suojärvi, karjalaisia häätapoja koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 3:

Suojärvi, praasniekkoja koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 4:

Suistamo, vieraille esitettyä itkuvirttä koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 5a:

Suojärvi, hevosilla kulkemista koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 5b:

Suojärvi, karjalaisia leivonnaisia koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 5c:

Suojärvi, karjalaisia tansseja koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 5d:

Suojärvi, tuohen käyttötapoja koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 6:

Suistamo, haudoilla käymistä koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 7:

Suojärvi, satu kolmesta veljeksestä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 8a:

Suistamo, satu kuninkaan pojista

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 8b:

Suistamo, satu neljästä sisaruksesta

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 9:

Suojärvi, häätarjoiluja ja haudoille vietävää ruokaa koskeva haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 10:

Suistamo, lehmien kutsumista, pääsiäistä ja joulun aikaa käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 11:

Suistamo, viljan korjaamista käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 12:

Suistamo, Tapaninpäivää ja tansseja käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 13:

Suistamo, parantamista käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 14:

Suistamo, kertomus lampaiden metsänpeittoon joutumisesta

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 15:

Suistamo, tansseja ja seurustelemista käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 16:

Korpiselkä, itkuvirren kieltä käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 17:

Suojärvi, ruoan haudoille viemistä käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 18:

Suistamo, ote haastateltavan itsensä sepittämästä laulusta

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 19:

Suistamo, kuolinperinnettä ja esimerkiksi siihen liittyviä itkuja käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 20:

Suojärvi, kuolinperinnettä ja siihen liittyviä itkuja käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21a:

Suistamo, morsiamen nostatusvirsi ja selitys sen sisällöstä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21b:

Suistamo, itkuvirsi esittäjän isän muistolle

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21c:

Suistamo, edesmenneelle osoitettu itku

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21d:

Suistamo, itkuvirsi

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21e:

Suistamo, kertojan äidiltään oppima tarina

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 21f:

Suistamo, saman kertojan toinen tarina

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 22:

Suistamo, kummitusjuttu

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 23a:

Suistamo, sieniä käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 23b:

Suistamo, nauriista, ruista, pellavaa ja muuta viljeltävää käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 23c:

Suistamo, pellavan käsittelyä käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 24a:

Korpiselkä, kertomus venäläisistä metsäherroista

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 24b:

Korpiselkä, metsästystarina

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 24c:

Korpiselkä, tarina karhusta

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 25:

Suistamo, paikallisia vesistöjä käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 26:

Korpiselkä, kertomus

Lataa litteroitu teksti tästä.

 

Näyte 27:

Suistamo, markkinoita käsittelevä haastattelupätkä

Lataa litteroitu teksti tästä.