Teatrusanastuo livvinkarjalakse

Teatrusanastuo, suomi-livvinkarjala

Luajittih: Timoi Munne (piäluadii) da Natalia Giloeva

aplodit – aplodit

blackout – pimei

dialogi – dialogu, vuoropagin

draama – druamu

dramaattinen – druamalline

dramaturgi – dramaturgu

ele – eleh, žestu

elekieli – elehkieli, žestukieli

ennakkonäytäntö – ennakko-ozutus

ensemble – ensembl’u

ensi-ilta – enzi-ildu

esiintymisasu – ozutussovat, ozutusruutat

epilogi – epilougu

episodi – epizoudu

erikoistehosteet – eričyseffektat, eričystehostehet

esirippu – ezizuanavessu, ezirippu

esitys – ozutus

esityskausi – ozutus-, ozutelmuperiodu

etunäyttämö – edunäyttämö, -ozuttamo

farssi – farsu

harjoitella – harjaitella, repetiiruija

harjoitus – harjaitus, repeticii

himmennin – pimetin

improvisaatio – improvisiiruičendu, improviziiruičus

improvisoida – improviziiruija

ironia – irounii

iskurepliikki – iškurepliekku

juonenkuljetus – juondehenviendy, -kulletus

juonenkäänne – juondehenkiännälmys

juoni – juonneh (taiv. juondehen: kui vanneh – vandehen)

järjestäjä – pidäi, organizuiččii

kantaesitys – kanduozutus

katharsis – katarsissu

kenraaliharjoitus – general’noi harjaitus, jälgimäine piäharjaitus

kesäteatteri – kezäteatru

klassikko – klassikku

klovneria – klounerii

klovni – klounu

kohtaus – epizoudu

komedia – komedii

koreografi – horeogruafii

koreografia – horeogruafu

kuiskaaja – šupattai, kuiskuaju

kulissi – kulissu

kulissi – kulissu

kuoro – hora

käsikirjoittaja – käzikirjuttai

käsikirjoitus – käzikirjutus

laulaa – pajattua

laulaja – pajattai

laulu – pajo

lava – estruadu, lava

lavastaa – dekoriiruija

lavastaja – dekoriiruiččii

lavastamo – lavastamo

lavastus – dekoracii

lavastussuunnittelu – dekoracieloin planiiruičendu

loppuratkaisu – lopulline piätös

läpimeno – läbimeno, läbimenendy

maskeeraus – griimu, maskuičendu

maski (naamio) – masku

miiminen – miimine

mimiikka – miimiekku

monologi – monolougu

musikaali – muuzikkuspektakli, m’uuziklu

narikka – sobavuarnakko

nukketeatteri – tyttiteatru

näytellä – ozutella

näytelmä – ozutelmu, spektakli

näytelmäkirjailija – ozutelmankirjuttai

näyttelijä – ozuttelii, artistu

näyttelijälämpiö – ozuttelijoin vuotanduzualu libo vuotanduperti

näyttämö – ozuttamo

näyttämömestari – ozuttamomuasteri

näyttämötaide – ozutandutaido

näytäntö – spektakli, ozutus

näytös – spektaklin oza libo vuitti

ohjaaja – ohjuaju, režiss’ouru

ohjata – ohjata, režissiiruija

ohjaus – ohjuandu, režissiiruičendu

orkesteri – orkestru

pantomiimi – pantomiimu

parenteesi – parentiezu

parodia – paroudii

parvi – parvi

permanto – parter(u)

plari – käzikirjutus

produktio (tuotanto) – tuotando

prologi – prolougu, algusanat

puhe – pagin

puhenäytelmä – paginozutelmu

puku – kost’jumu, ruutat, kost’umsovat

pukusuunnittelija – kost’umanplaniruiččii, kost’um(an)dizaineru

pukusuunnittelu – kost’umanplaniruičendu, kost’um(an)dizainu

puvustaa – kost’umiiruija

puvustaja – kost’umiiruiččii

puvustamo – kost’umerii

puvusto – kost’umisto, kost’umat

pääosa – piärouli

ramppi – rampu

ramppikuume – rampuvaravo

repliikki – repliekku

revyy – revyy

rooli – rouli

rooliasu – roulisovat

roolitus – roulittamine, roulitandu

sali – zualu

satiiri – satiiru

sivunäyttämö – sivuozuttamo, bokkuozuttamo

sivurooli – sivurouli

sävellys – säveldys

säveltäjä – säveldäi, kompoziittoru

säveltää – säveldiä, kirjuttua muuzikkua

takanäyttämö – tagaozuttamo

tarpeisto (rekvisiitta) – rekviziittu

teatraalinen – teatrualline

teatteri – teatru

teatterikiinnitys – teatrukiinnitys

teatteriryhmä – teatrujoukko

tragedia – tragedii

tragikomedia – tragikomedii

ulkonäyttämö – ulgo-ozuttamo

vaihto (esim. kohtauksen tai lavastuksen vaihto) – vaihto, vaihtandu

valosansas (trussi) – tulijalustu

valonheitin – tulenlykitin

valopesu – tulipezo

valosuunnittelu – tuliplaniruičendu

valotilanne – tulitilandeh

valot – tulet, valot

vieraileva näyttelijä (vierailija) – gostii ozuttelii, gost’uozuttelii

vierailuesitys – gost’uozutus

vuorosanat – vuoropaginat, repliekat

väliaika – väliaigu

väliaplodit – väliaplodit

yhteistuotanto – yhtehine tuotando

yleisö – kaččojat, rahvas, yleizö

yleisölämpiö – rahvahan vuotanduzualu libo vuotanduperti

Kuva: Pixabay