Jatkuvan oppimisen apteekki- vastuullisuus ja osaaminen näkyväksi

Eduskuntavaalien alla apteekkiala on ollut näyttävästi esillä. Olen seurannut sivusta tarkasti näitä keskusteluja. Yksi asia, minkä nostaisin keskeisimpänä asiana esille, on vastuullinen apteekkitoiminta ja henkilöstön ammattitaitoinen osaaminen. Kehittelimme Jatkuvan oppimisen apteekit -konseptin, joka vastaa tähän julkiseen keskusteluun ja huoleen sekä mahdollistaa apteekeille näiden osa-alueiden kehittämisen.

Jatkuvan oppimisen apteekki, mikä se on? Joulun aikaan pohdin Jatkuvan oppimisen keskuksen (JOK) lääkealan yhteistyökumppaneita ja erityisesti apteekkeja: Miten voisimme tuoda heille lisäarvoa? Heräsi ajatus. Se olisi tunnustus niille apteekeille, jotka ovat edistyksellisiä opetusapteekkeja ja ovat aktiivisia henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Oman osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon suuntaaminen itselle mielenkiintoiseen suuntaan antaa työlle merkityksellisyyttä ja motivoi kehittymään.  Etenkin pitkäkestoisissa koulutuksissa hyöty ei jää vain koulutukseen osallistujalle, vaan osaaminen ja kehitys hyödyttää koko työyhteisöä esimerkiksi kehittämistöiden ja osaamisen jakamisen kautta. Se edellyttää, että kouluttautuminen mahdollistetaan ja tätä yhteisen oppimisen kulttuuria tuetaan.  Haluamme antaa tukemme apteekkialan kehittämiseen Jatkuvan oppimisen apteekki -konseptilla.  

Jatkuvan oppimisen apteekki -kilpailukyvyn varmistajana 

Farmasian alalla vallitsee tiukka kilpailu farmasian alan osaajista. Jokainen joutuu miettimään, miten saisimme lisättyä pitovoimaa ja vetovoimaa alalle. Jatkuvan oppimisen apteekki -konsepti tarjoaa mahdollisuuden lisätä apteekin houkuttelevuutta työnantajana. Tällä voidaan viestiä moneen suuntaan työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että henkilökuntaa koulutetaan ja apteekki tarjoaa laadukasta palvelua. Tulevaisuudessa Jatkuvan oppimisen apteekki on apteekeille vetovoimatekijä, jolla voi olla merkitystä kilpailtaessa osaavasta henkilökunnasta.     

Monesti olen korostanut, että koulutuksissamme on mahdollista sopia joustavista ratkaisuista, miten koulutuksen kustannukset jaetaan työnantajan ja työntekijän välillä. Minulla on omakohtaista kokemusta työnantajan edistyksellisestä ajattelutavasta henkilökunnan kouluttautumiseen. Apteekkari tarjosi minulle vuosina 2012–2013 lääkehoidon arvioinnin asiantuntija koulutuksen.  Sain koulutuksesta lisää motivaatiota olla aktiivisesti markkinoimassa meidän apteekin lääkehoidon arviointipalvelua. Olin apteekissa töissä siihen saakka, kun hän jäi eläkkeelle. Voin todeta, että työnantajan halu sitouttaa henkilökuntaa koulutuksella oli kohdallani kannattavaa.

Jatkuvan oppimisen apteekki- konseptiin pääsevät mukaan kaikki apteekit, jotka ovat kiinnostuneet oman henkilöstönsä osaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja apteekin yhteisen suunnan visioimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että apteekista osallistutaan tai on sitouduttu osallistumaan ainakin yhteen pitkäkestoiseen koulutukseemme sekä ottamaan osaa kehittämisohjelmaamme. Kehittämisohjelmaan sisältyy apteekille ilmainen sparraus/kehittämiskeskustelu yhdessä kanssamme. Siinä visioidaan yhdessä kehityssuuntaa apteekin toiminnalle ja asetetaan osaamisen kehittämiselle tavoitteet.

Tässä olisi yksi pitkäkestoinen koulutuksemme, lue lisää: LHA Old School – lääkehoidon arviointi 20 op | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Ilmoittaudu mukaan pilotoimaan Jatkuvan oppimisen apteekki-konseptia tästä.

Osallistumme apteekkaripäiville 27.-28.4. – tule moikkaamaan ständille 5h23. Lisäksi olemme Opetusapteekkien neuvottelupäivillä 3.5. Tule kanssamme etkoilemaan, kerromme siellä Jatkuvan oppimisen apteekki konseptista.

Juha Marjala on Jatkuvan oppimisen keskuksella lääkealan suunnittelijana, joka innokkaasti heittelee ideoita ja suunnittelee uutta. Hän on koulutukseltaan Farmaseutti, Sairaanhoitaja (AMK) ja lääkehoidon arvioinnin asiantuntija. Rationaalinen lääkehoito ja moniammatillisen yhteystyön kehittäminen on lähellä Juhan sydäntä.