Osaamispääomaa ja uusia taitoja

Olen nyt reilut puoli vuotta työskennellyt Jatkuvan oppimisen keskuksen johtajana. Ihmettelyyn siitä, mitä jatkuva oppiminen oikein tarkoittaa, törmään edelleen usein niin yliopistolla kuin sidosryhmiemme ja kavereidenkin kanssa.

Jatkuvan oppimisen taustalla ovat hallitusohjelmakirjaukset ja parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus: 

”Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Uudistuksessa edistetään työelämässä tapahtuvaa oppimista, luodaan jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä ja lisätään osallistumisen tasa-arvoa parantamalla palvelujen saavutettavuutta.” -Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Siis tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista ja lisätä osallistumisen tasa-arvoa. Uudistuksen taustalla on Suomen kilpailukyvyn varmistaminen, mutta toimenpiteiden pitäisi näkyä myös yksilötasolla. Jatkuvan oppimisen tarkastelukulmia on monia ja itse tykkään pohtia asiaa työnantajien näkökulmasta, työntekijöiden – uran alku-, keski- ja loppuvaiheessa olevien, omaan työuraan muutosta kaipaavien kuin myös työttömien kannalta.

Jokaisen omaehtoiseen kouluttautumiseen, oman osaamisen päivittämiseen tai uudistamiseen, tuomme tarjolle Itä-Suomen yliopiston monipuolista ja laajaa koulutustarjontaa avoimen yliopiston opintoina. Tämä on erinomainen ja edullinen tapa laajentaa osaamistaan vaikkapa ihan uudelle alalle. Jos koet vaikeutta löytää itsellesi sopivaa koulutusta 100 oppiaineen tarjonnasta, niin opinto-ohjaajillemme voit varata neuvonta-ajan kätevästi verkossa. Opintoja on yhä enemmän tarjolla myös ajasta ja paikasta riippumattomina. 

Vahvemmin työelämälähtöistä koulutusta tarjoamme täydennyskoulutuksina. Tarjontaa löytyy mm. johtamisen kehittämiseen, juridiikan osaamisen päivittämiseen sekä kasvatus- ja sote-alalle laajasti. Työyhteisöjen osaamispääoman laajentamiseen järjestämme räätälöityjä täydennyskoulutuksia ja tarjoamme asiantuntijapalveluja.

Jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa iso rooli on myös ns. ei-muodollisella oppimisella. Tällä tarkoitan niin työssä, harrastuksissa kuin vapaa-ajalla tapahtuvaa uusien asioiden, tietojen ja taitojen oppimista ilman muodollista kytköstä oppilaitokseen tai opintojaksoihin. Uskallan väittää, että tässä ei-muodollisessa oppimisessa meillä on valtavasti kehittymisen mahdollisuuksia koko yhteiskunnan tasolla, etenkin oppimisen tunnistamisella ja tunnustamisella. Erilaiset kehitteillä olevat digitaaliset ratkaisut tuovat tähänkin uusia mahdollisuuksia.

”Haluan, että kirjoitatte minulle ja kerrotte ongelmanne. Haluan kuulla ideoitanne, koska Washingtonissa ei tiedetä kaikkea.” – Eleanor Roosevelt 

Jatkuvan oppimisen tarjonta ja palvelurakenne kehittyvät nyt kovaa vauhtia. Olivatpa yksilölliset, työyhteisösi tai toimialasi jatkuvan oppimisen tarpeet millaisia vain, tulemme Eleanor Rooseveltin hengessä mielellämme miettimään yhdessä kanssanne, millaisia ratkaisuja löydämme tai mitä uutta voisimme yhdessä luoda – tarvittaessa yli organisaatio- ja toimialarajojen. 

Tero Karjalainen on Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen johtaja, joka omaa pitkän kokemuksen yliopistollisesta tutkimuksesta, opetuksesta, hallinnosta ja johtamisesta. Terolla on kansainvälistä kokemusta mm. tutkijavaihdosta ja eurooppalaisesta järjestötoiminnasta. Urheilu on Terolle sydämen asia ja hän tekee vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa. Teron takataskussa on tutkinto lääketieteellisestä fysiikasta ja opintoja johtamisesta.