Kilpailu rules!

Kilpailu on leimannut oikeus- ja talousjärjestelmäämme koko ajan enemmän ja enemmän. Vielä noin neljännesvuosisata sitten hintoja säänneltiin muodossa tai toisessa hyvinkin laajamittaisesti. Useat muistavat varmaan edelleen asuinhuoneistojen vuokrasääntelyn. Sellaisenaan hyvää tarkoittava sääntely kääntyi kuitenkin jaloa tarkoitustaan vastaan, kun halpoja asuntoja ei tullutkaan näin saataville; ylipäänsä asuntojen saatavuus hankaloitui huomattavasti.

Vuonna 1988 säädettiin kilpailunrajoituslaki, joka avasi uudet tuulet maamme kilpailupolitiikassa. Lakia on asteittain kiristetty ja onpa sen nimikin muuttunut lyhyesti kilpailulaiksi. Nykyisin kilpailulailla säädetään yritysten sopimien kilpailunrajoitusten kiellosta, ovatpa nämä horisontaalisia taikka vertikaalisia. Horisontaaliset kilpailunrajoitukset sovitaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevien yritysten kesken, vertikaaliset kilpailunrajoitukset eri tuotanto- ja jakeluportailla toimivien yritysten kesken. Tässä yhteydessä voidaan viitata esimerkiksi asfalttikartelliin ja metsäkartelliin. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on myös kiellettyä. Viimeaikaisessa keskustelussa esillä on ollut tältä osin Valio-tapaus, ja juttu on edelleen kesken. Kilpailulaki asettaa reunaehtoja myös yrityskauppavalvonnalle samoin kuin julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuudelle eli kilpailuneutraliteetille.

Kilpailulaki ei ole kuitenkaan monopoliasemassa edistettäessä kilpailua. Erittäin keskeisessä roolissa on julkisia hankintoja koskeva hankintalaki. Tältä osin lainsäädäntö työllistää markkinaoikeutta erittäin paljon, mitä kuvastaa se, että tuomioistuimessa joudutaan vuosittain käsittelemään satoja hankintajuttuja. Samalla on selvää, että hankintalaki työllistää myös hyvin monia muita henkilöitä, kuten kunnan virkamiehiä heidän suunnitellessaan julkisia hankintoja.

Tarina ei lopu tähän, ei lähellekään. Vuosien varrella on kilpailua avattu monilla toimialoilla tinkimällä muun muassa elinkeinotoiminnan luvanvaraisuudesta. Tällöin on tullut tutuksi puhuminen deregulaatiosta. Toisaalta päinvastaisiakin tendenssejä on ollut havaittavissa, jolloin puhutaan reregulaatiosta. Tänä päivänä puhutaan joka tapauksessa taas meillä ja muualla kilpailun edistämisestä keinona saada vauhtia talouteen, joka näyttää pysähtyneen paikalleen.

Kalle_M__tt__Lapin__212074b

OTT, dosentti Kalle Määttä

Aducaten EMBA-koulutukseen liittyvä Markkinointi- ja Sopimusoikeus-koulutus järjestetään 19.-20.11.2014 Joensuussa. Lue lisää koulutuksesta täältä!

Koulutuksessa käsiteltävät asiat ovat:

  1. Kilpailulaissa säädetyt asiat, erityisesti kilpailua rajoittavat sopimukset, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja yrityskauppavalvonta.
  2. Hankintalain ydinsisältö
  3. Yritysten markkinoinnin sääntely
  4. Hankintadirektiivin uudistuminen

Tervetuloa!