Tyynenä kiireen keskellä – Mindfulness- taidoilla tehokkuutta työpäivään

aducate_px_2

Vaikka ensi kokemukset eivät saaneet minua hullaantumaan mindfulnessista -hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta- lopulta uteliaisuus tietää asiasta enemmän ohjasi tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

 

Kokeilin hyväksyvää tietoista läsnäoloa omassa työssäni ja huomasin että hyväksyvä läsnäolo auttaa esimerkiksi kiireen keskellä, kun en pahenna tilannetta huoliajatuksilla tai yritä tehdä montaa asiaa yhtä aikaa. Työssäni psykoterapeuttina huomasin että läsnäolo on perustaito, josta on hyötyä hyvin erilaisista pulmista kärsiville ja erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille iästä ja asemasta riippumatta. Onhan kysymys taidoista, jotka auttavat meitä pysähtymään, suuntaamaan huomiomme olennaiseen, havaitsemaan ja kuvailemaan tapahtumia, ja osallistumaan tapahtumiin avoimesti juuri sellaisina kuin ne tapahtuvat.

Periaate mindfulness- harjoittelussa on hyvin yksinkertainen. Ensin meidän tulee pysähtyä hetkeksi- lakata tekemästä käsillä olevaa asiaa. Tämän jälkeen havaitsemme ja kuvailemme tuntemuksia, joihin olemme päättäneet suunnata huomiomme. On luonnollista, että ajatuksemme lähtevät harhailemaan ja näin tapahtuessa palautamme huomiomme siihen asiaan jonka olemme ottaneet huomion keskipisteeksi- ja yhä uudelleen lempeästi palautamme huomiomme takaisin.

Mindfulness on tehokkuutta. Voimme käyttää näitä taitoja tilanteissa, joissa kaipaamme erityistä keskittymistä työtehtäviin. Kun tapahtuma työpäivän aikana kuohuttaa tunteitamme, mindfulness harjoittelun avulla harjaantuneiden taitojen avulla tulemme tietoisiksi reaktioista ja oppia säätelemään tunnetilaamme niin että pystymme nopeammin palaamaan työtehtäväämme ja välttymään tarpeettomalta kiihtymykseltä, huolelta tai mielipahalta.

Vahvistuneiden havaitsemisen ja kuvailemisen taitojen avulla meidän on helpompi sulkea vaikkapa konttorin häiriöäänet huomiomme ulkopuolelle. Taidoista on apua, jotta voimme tunnistaa ajoissa tarpeen esimerkiksi tauolle ja vietämme tauon niin että koemme olomme aidosti virkistyneeksi. Toimiessamme tietoisena vuorovaikutustilanteissa havaitsemme vuorovaikutuskumppanimme sanattomat ilmaisut ja eleet tarkemmin ja tämän ansiosta kuuntelemme huolellisemmin, minkä ansiosta voimme vähentää väärinymmärrysten mahdollisuuksia. Hyväksyvä läsnäolo auttaa meitä muutos- tai ristiriitatilanteissa kun olemme tietoisempia ajatuksista ja tunnetiloistamme. Kun huomaamme omat arviointimme ja palautamme huomiomme hetkeen joka on tilanteessa olennaisinta, karsimme tilanteesta tarpeettoman, joka usein lisää meille stressiä, turhautumista ja mielipahaa.

Mindfulness- harjoittelu sopii työpaikoilla erilaisiin tilanteisiin; kokousten alkajaisiksi, lounastauon aktiviteetiksi, tarpeen mukaan tilanteessa käytettäväksi, työpäivän lopuksi jne. Mindfulness- harjoittelulla on erilaisia muotoja; pitkistä harjoituksista ohikiitäviin hetkiin arjessa. On monenlaista tapaa olla tietoisesti läsnä, joka sopii tilanteeseen ja tuottaa toivotun lopputuloksen on kullekin paras. Vaikka hyväksyvän tietoisen läsnäolon periaatteet ovat yksinkertaiset, usein käytännön toteutuksessa kaipaamme kokemuksia ja harjoittelua. Helpointa on aloittaa harjoittelu pienillä lyhyillä harjoituksilla ja vähitellen lisätä harjoitusten vaikeustasoa ja siirtyä käyttämään niitä arkielämän ympäristöissä ja. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten Hyväksyvän tietoisen läsnäolon koulutuksissa kiinnitetään tähän erityistä huomiota.

untitled-3613-EditKirjoittaja:psykoterapeutti Johanna Saastamoinen, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, johanna.saastamoinen@uef.fi