4.3 Avoin julkaiseminen, Open Access

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Tieteelliset lehdet ovat maksullisia ja niihin on pääsy esimerkiksi vain yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Suuri osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä laajasti yhteiskunnassa.

Open access eli avoin julkaiseminen tarkoittaa avoimuutta eli maksuttomuutta lukijalle. Muita reittejä avoimiin aineistoihin ovat rinnakkaistallentaminen ja vertaisjakelu.

Tyylitelty avoin kukko, väriltään oranssi.
Open access -julkaisun
tunnistaa tästä logosta.

Muista, että opiskelijana sinulla on kuitenkin mahdollisuus käyttää myös maksullisia aineistoja. Älä siis turhaan rajaa hakujasi vain avoimeen aineistoon. Avoimet aineistot tulevat erityisesti tarpeeseen sitten, kun et enää ole yliopiston piirissä.

Artikkeleiden avaamiseen on kaksi tapaa

Tieteellisten lehtien artikkeleita voidaan avata lukijoille kahdella tavalla:

  • koko lehti on vapaasti luettavissa
  • maksullisen lehden yksittäiset artikkelit ovat avoimia kaikille

Avoimuus ei tarkoita ilmaista

Lehtien julkaiseminen ja toimitustyö vaativat rahaa, myös verkossa julkaistuna. Open access -mallissa kustannukset katetaan siten, että artikkelin tekijä maksaa ns. kirjoittajamaksun. Lukijan ei siis tarvitse maksaa mitään.

Tämä ei silti tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa OA-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia.

OA-julkaisujen liepeillä esiintyy kuitenkin epäeettistä liiketoimintaa. Lue lisää ns. saalistajajulkaisuista luvusta Hakutulokset – Haetun lähdeaineiston luotettavuus ja arviointi.

Rinnakkaistallenteet ovat myös avoimia

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten.

UEFin julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Suomalaisessa tiede- ja tutkimusmaailmassa on periaatteena, että julkisin varoin rahoitettu tutkimus pitäisi olla kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. Ks. OKM:n tiedote 13.6.2017. Jos julkaisua ei julkaista alun perin avoimesti, on se ainakin tallennettava julkaisuarkistoon.

Julkaisuarkistojen aineistoja löytää googlaamalla. Kokeile siis hakua Googlessa artikkelin nimellä.

Vertaisjakelun kautta saa artikkeleita luettavaksi

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen, kuten ResearchGate, kautta.

Jos tämä ei tekijänoikeussyistä ole mahdollista, voi artikkelin kirjoittajalta pyytää suoraan kopiota artikkelista.

Kirjojen ja opinnäytteiden avoin julkaiseminen

Myös kirjoja voidaan julkaista Open access -formaatilla.

Opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat ovat usein avoimia julkaisuja. Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti! Lue kirjaston blogista UEFin julkaisutoiminta vuonna 2021, kuinka avoin julkaiseminen on kehittynyt UEFissa, myös gradujen osalta.

Avoimien aineistojen hakeminen onnistuu useista eri lähteistä

OA-julkaisuista löytyy tietoja tuonnempana tässä materiaalissa esiteltävistä tietokannoista. Usein tietokannoissa on mahdollista rajata hakutulos vain avoimiin aineistoihin, mutta tämä ei ole tarpeen silloin kun saatavilla on maksullistakin aineistoa, kuten yliopistolla on.

Avoimia aineistoja voi hakea myös avoimen tiedon hakuun erikoistuneista hakukoneista. Lue lisää näistä kirjaston Avoimen tiedon hakuoppaasta.

Avoin tiede on laaja kokonaisuus

Suuri joukko eurooppalaisia yliopistoja on sitoutunut edistämään julkaisujen vapaata saatavuutta, ja Itä-Suomen yliopisto on tässä mukana. Lue lisää tietoa avoimesta tieteestä UEF:n Avoin tiede-sivuilta.

Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien julkaisujen (OA) lisäksi tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista.  Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Seuraava sivu: Tulosten tallentaminen.