1.3 Tieteelliseet julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Terveystieteet

  • Terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin tällä alalla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä: julkaistaan sekä artikkeleita, että myös kirjoja. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Psykologia

  • Vaikka psykologia lasketaan kuuluvaksi yhteiskuntatieteisin, noudattaa se julkaisemisessa pitkälti luonnontieteellistä tapaa ja artikkeleita julkaistaan paljon.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2023 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Psykologian alan julkaisut (770 kpl) olivat 2% kaikista yliopistojen julkaisuista (41 200) Suomessa 2023.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmalla julkaistiin vuonna 2022 noin 3,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 59 % kymmenessä vuodessa (2012-2022). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa, Iso-Britannia ja Japani. Nämä kuusi maata kattavat jo yli puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Psykologian alan julkaisut ovat kaksi prosenttia kaikista julkaisuista. Eniten julkaistaan terveystieteisiin liittyviä artikkeleita (n. 24% kaikista).

Lähde:
National Science Board (2023). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Alla oleva kuva havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0.

Seuraava sivu: Tiedonhaun aihe ja käsitteet.