1.4 Erilaisia julkaisuja

Esimerkkejä erityyppisistä julkaisuista: Tietokirjoja    

Riitta Hari ym.: Ihmisen mieli. Gaudeamus 2015. Kirja on saatavilla myös sähköisenä.

Mikä meitä liikuttaa: motivaatiopsykologia perusteet. Toim. Salmela-Aro, Katariina & Nurmela, Jari-Erik. PS-Kustannus 2017.

Taris, Toon W: The Psychology of Working Life. Routledge 2018.

Käytännön ammattikirjallisuutta on

esim. seuraava:

Heiskari, Pekka & Salminen, E. Olavi: Lausunnointiopas psykologeille.  Psykologien Kustannus 2007.

sekä testikirjallisuus, kuten esim.

Gurley, Jessica R.: Essentials of Rorschach Assessment: Comprehensive System and R-PAS. Wiley 2016.

 

 

Psykologiaan liittyvää kirjallisuutta julkaistaan hyvin paljon; sekä tieteelliseen tietoon nojaavaa että muuta. Kirjoittajien taustan tarkastelusta on usein apua kirjallisuuden arvioinnissa.

Esimerkkejä erityyppisistä julkaisuista: Aikakauslehtiä

Aikakauslehdet ilmestyvät säännöllisesti, vuodessa / vuosikerrassa on tavallisesti tietty määrä numeroita.

Ammattilehdet auttavat pysymään selvillä työssä ajankohtaisista asioista. Psykologiliitto julkaisee Psykologi -lehteä.

Tieteelliset aikakauslehdet julkaisevat tutkimusraportteja.

Psykologia on kotimainen tieteellinen aikakauslehti.

 

 

Useimmat painettuinakin ilmestyvät  aikakauslehdet ovat olemassa myös sähköisessä muodossa.

UEF-Finnan kautta on käytettävissä suuri määrä psykologian alan tieteellisiä aikakauslehtiä.

 

 

Aikakauslehtien lisäksi on olemassa myös muunlaisia kausijulkaisuja. Yliopistot ja tutkimuslaitokset julkaisevat omia sarjojaan. Julkaisusarjojen numeroituja osia

ilmestyy sitä mukaa, kun tutkimuksia tulee valmiiksi. Nykyään tutkimuksia pyritään yhä enemmän julkaisemaan kansainvälisissä aikakauslehdissä omien yliopistojen sarjojen sijaan, mutta esim. väitöskirjoja on paljon yliopistojen sarjoissa. Silloinkin ne usein perustuvat useisiin, aikakauslehdissä jo julkaistuihin artikkeleihin.

Väitöskirja julkaisusarjassa