1.4 Erilaisia julkaisuja

Esimerkkejä erityyppisistä julkaisuista: Tietokirjoja    Kirjan kansi: Ihmisen mieli.

Riitta Hari ym.: Ihmisen mieli. Gaudeamus 2015. Kirja on saatavilla myös sähköisenä.

Mikä meitä liikuttaa: motivaatiopsykologia perusteet. Toim. Salmela-Aro, Katariina & Nurmela, Jari-Erik. PS-Kustannus 2017.

Kirjan kansi: Mikä meitä liikuttaa.

Taris, Toon W: The Psychology of Working Life. Routledge 2018. Kirjan kansi: The psychology of working life.

Käytännön ammattikirjallisuutta on

esim. seuraava:

Heiskari, Pekka & Salminen, E. Olavi: Lausunnointiopas psykologeille.  Psykologien Kustannus 2007.

Kirjan kansi: Lausunnointiopas psykologeille.

sekä testikirjallisuus, kuten esim.

Gurley, Jessica R.: Essentials of Rorschach Assessment: Comprehensive System and R-PAS. Wiley 2016.

Kirjan kansi: Essentials of Rorschach Assessment.

 

 

Psykologiaan liittyvää kirjallisuutta julkaistaan hyvin paljon; sekä tieteelliseen tietoon nojaavaa että muuta. Kirjoittajien taustan tarkastelusta on usein apua kirjallisuuden arvioinnissa.

Esimerkkejä erityyppisistä julkaisuista: Aikakauslehtiä

Aikakauslehdet ilmestyvät säännöllisesti, vuodessa / vuosikerrassa on tavallisesti tietty määrä numeroita.

Ammattilehdet auttavat pysymään selvillä työssä ajankohtaisista asioista. Psykologiliitto julkaisee Psykologi -lehteä.

Psykologi-lehden kansi.

Tieteelliset aikakauslehdet julkaisevat tutkimusraportteja.

Psykologia on kotimainen tieteellinen aikakauslehti.

Psykologia-lehden kansi.

 

 

Useimmat painettuinakin ilmestyvät  aikakauslehdet ovat olemassa myös sähköisessä muodossa.

UEF-Finnan kautta on käytettävissä suuri määrä psykologian alan tieteellisiä aikakauslehtiä.

Acta Psychologica -lehden kansi.

 

 

Psicología Educativa -lehden kansi.

American Joournal of Psychology -lehden kansi. Journal of Comparative Psychology -lehden kansi Japanese Psychological Research -lehden kansi.

 

Esimerkkejä erityyppisistä julkaisuista: sarjajulkaisuja

Aikakauslehtien lisäksi on olemassa myös muunlaisia kausijulkaisuja. Yliopistot ja tutkimuslaitokset julkaisevat omia sarjojaan. Julkaisusarjojen numeroituja osia Sarjajulkaisun kansi. Julkaisu: Jyväskylä studiers in education, psychology and social research 602. Lehtovuori, P.: Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien... .

ilmestyy sitä mukaa, kun tutkimuksia tulee valmiiksi. Nykyään tutkimuksia pyritään yhä enemmän julkaisemaan kansainvälisissä aikakauslehdissä omien yliopistojen sarjojen sijaan, mutta esim. väitöskirjoja on paljon yliopistojen sarjoissa. Silloinkin ne usein perustuvat useisiin, aikakauslehdissä jo julkaistuihin artikkeleihin.

Sarjajulkaisu: . Sarja Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology, 1798-842X ; 115 . Kivikangas, J.M., Emotion... Väitöskirja.
Väitöskirja julkaisusarjassa