3.2 Tietokannat

Psykologian alan tai psykologiaa muun ohella sisältäviä tietokantoja

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista.

Tietokantaan on tallennettu joko

 • tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai
 • itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa. Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta: kirjaudu ensiksi sisään UEF-Primoon.

Alla on kootusti linkit tärkeimpiin tietokantoihin. Linkki vie UEF-Primoon, jos aineisto ei ole Open Access eli vapaasti käytettävä.

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Samantyyppisen listauksen, täydennettynä muilla lähteillä, saat kirjaston kotisivulta: Psykologian tiedonlähteet (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Hae kansainväliä artikkeleita näistä tietokannoista

Viitetietokannat

Viitetietokannat ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Viitetietokannat (reference databases):

 • sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu
 • kattavat eri maita ja kustantajia.
 • itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä, mutta suoria linkkejä voi olla
 • apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteisiä (tässä esimerkkeinä Web of Science ja Scopus) ja sekä alakohtaisia (esim. PsycInfo).

Viitetietokantoja (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

 • PsycINFO: psykologia
 • PubMed: lääketiede, sisältää myös psykiatriaa
 • ERIC: kasvatustiede ja lähialat; haku saman Ebsco-käyttöliittymän kautta kuin PsycInfo. Vaihtoehtoinen käyttöliitty ProQuestin kautta.
 • Scopus: Elsevier-kustantamon suuri, monitieteinen tietokanta
 • Web of Science: monitieteinen (sisältää yhtenä osana Social Sciences Citation Index -tietokannan ja lehtiä arvioivan Journal Citation Reports –tietokannan)

Kokotekstitietokannat

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kokotekstin sisältä.

Kokotekstitietokannat (full text databases) sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Yksittäisten kustantajien monitieteisiä lehtitietokantoja (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei yleensä uusimpia vuosia:

JSTOR sisältää hyvinkin vanhoja lehtien vuosikertoja, joten siitä kannattaa etsiä tutkimusten klassikoita.

Kotimaisten lehtiartikkeleiden hakupaikat

 • Haku Kansalliskirjaston kautta, Kotimaiset artikkelit -välilehti
 • Kansallinen Finna, rajaa hakuun vain artikkelit (jälkikäteen)

Kotimaisista lehtiartikkeleista löytyy pääosin viitetietoja, mutta eri tieteenalojen keskeisistä kotimaisista julkaisuista on saatavilla myös artikkelien kokotekstejä. Käytännössä voi olla tarpeen toimia niin, että etsii artikkeleita Finnan avulla, ja kiinnostavien löydyttyä hakee erikseen ao. lehtien kokotekstit UEF-Primoon kirjautuneena.

Avoimet aineistot artikkeleiden hakemiseeen

Kansainvälisiä tiedonlähteitä:

 • PsycArXiv (sisältää erityisesti artikkeleiden käsikirjoitusversioita, ei vertaisarvioituja)
 • Google Scholar (hakee tieteellisiä artikkeleita, mutta myös ei-tieteellistä ja huonotasoista aineistoa)
 • Base (monitieteinen, hakee tieteellisiä julkaisuja monipuolisesti: artikkelit, posterit, data jne.)
 • CORE (monitieteinen, hakee avoimia tieteellisiä artikkeleita julkaisuarkistoista ja lehdistä)

Kotimaiset tiedonlähteet:

 • Juuli (kotimaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietoja v. 2011 lähtien, myös artikkelit)
 • journal.fi (kotimaisia tiedelehtiä verkossa)

Kirjatietokannat

Kirjastotietokannat ovat ensisijaisia hakupalveluita kirjojen hakemiseen.

 • UEF-Primo, kirjaston kokoelmat (tiedot sekä painetuista että e-kirjoista)
 • Kansallinen Finna (suomalaisten kirjastojen painetut kirjat sekä osa e-kirjoista; lisäksi tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista)

Väitöskirjat ja muut opinnäytteet

Seuraava sivu: Tietokantahaku (hakuesimerkkejä)