2.7 Onnistuiko tiedonhakusi?

Haun onnistuminen tulosten perusteella arvioituna riippuu haun tarkoituksesta. Joskus riittää vähän, mutta tarkasti aiheeseen liittyviä tuloksia. Toisella kertaa on tarpeen saada esiin ”kaikki mahdollinen”, vaikka osa tuloksista menisikin ohi aiheen.

Haetko määrää vai aiheenmukaisuutta?

Usein tulosten määrä ja aiheenmukaisuus eli relevanssi ovat toisilleen vastakkaiset lopputulemat. Näiden kahden sopivaa yhdistelmää haetaan muuntelemalla hakulauseita tietyin keinoin.

Koordinaatisto, jossa x-akselilla tulosten relevanssi ja y-akselilla tulosten määrä. Yksittäinen havainto on merkitty raksilla. Havainnot muodostavat laskevan funktion mukaisen pilven: mitä isompi y:n arvo, sen pienempi x:n arvo.
Kuva havainnollistaa, kuinka yksittäisen hakulauseen tuloksessa tulosten määrä ja aiheenmukaisuus tulosta kokonaisuutena tarkasteltaessa usein käyttäytyvät.

Hakua voidaan muokata tarpeen mukaan

 • säätelemällä käsitteiden määrää hakulauseessa
 • valitsemalla erilaisia hakusanoja käsitteitä kuvaamaan
 • kohdistamalla hakua tietueen eri kenttiin
 • valitsemalla käyttääkö sanakatkaisua vai ei
 • rajauksilla

Jo saadun hakutuloksen perusteella voidaan päätellä, millä tavoin hakulausetta voisi muuttaa.

Näin saat vähemmän ja aiheenmukaisempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon)

  nuoret AND pelaaminen -> nuoret AND pelaaminen AND unentarve
 • rajaa hakua asiasanakenttään, käytä asiasanaston sanoja!
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

  havainnot -> näköhavainnot
 • poista hakusanoja tai sanankatkaisuja, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

  pel* -> katkaistu sana viittaa liian moneen asiaan, esim. pelko, pelot, pelto, pelti, pelaaja, pelkistää …

  management (yleissana, joka ei sellaisenaan yksilöi aihetta riittävästi – toimii vain jos mukana on tarpeeksi muita, tarkentavia sanoja tai fraasin osana)
 •  joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

  terapiamenetelmät -> terapiamenetelmät AND psykologia
 • käytä fraasia and-operaation sijaan

  henkinen AND hyvinvointi -> ”henkinen hyvinvointi”
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

  aktiivisuus NOT fyysinen
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Näin saat enemmän tuloksia

Kun hakulauseesi tuottaa vain niukasti tuloksia, voit kokeilla seuraavia keinoja:

 • tarkista kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot (yhteen vai erikseen, lyhenteet yms.)

  wellbeing vai well-being vai molemmat?
 • mieti käyttämiäsi hakusanoja, oletko hakenut liian suppealla sanalla:  mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu, ja käytä laajempaa hakutermiä

  päiväunet -> uni, lepo
 • etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR:lla)

  lepo -> uni OR lepo OR rentoutuminen
 • vähennä hakulausekkeesta AND-operaatioita eli rajaavia hakusanoja

  rekrytointi AND soveltuvuustestit AND kehittäminen -> soveltuvuustestit AND kehittäminen
 • pura fraasit tai yhdyssanat, jos sanojen esiintyminen yhdessä ei ole välttämätöntä tai sanojen välissä voisi olla jotain muutakin

  ”psyykkinen kuormittavuus” -> psyykkinen AND kuormittavuus
 • katkaise hakusana saadaksesi taivutusmuodot ja johdannaiset mukaan

  perfektionismi -> perfektionis* (kattaa sanojen perferktionismi ja perfektionisti taivutusmuodot)
 • käytä vapaasanahakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua (tai muuta kenttärajausta)
 • poista vuosi- ym. rajoitukset

Vinkki:
Joskus jokin yksittäinen sana voi olla tietokannassa niin harvinainen, että sen rinnalle ei kannata ottaa mitään muuta hakusanaa. Voit testata sanan yleisyyttä tekemällä yksinkertaisen sanahaun.

Saitko ihan vääriä tuloksia?

Onko käyttämäsi tietokanta oikea? Jos aihe on hyvin poikkitieteellinen, monitieteinen tietokanta voi olla sopivampi kuin tiettyyn alaan keskittyvä.

Varmista, että olet yhdistänyt hakusanat loogisesti oikein.

Tiedonhaku on prosessi

Tiedonhaun prosessi on käynnissä koko ajan esim. opinnäytetyön edistyessä, tiedon lisääntyessä ja kenties näkökulmien muuttuessa. Tiedonhaku ei yleensä hoidu kerralla, vaan joudut muokkaamaan hakujasi ja palaamaan edellisiin vaiheisiin.

Prosessin vaiheet:

 • aiheesta käsitteiksi
 • käsitteistä hakusanoiksi
 • hakusanojen muoto (katkaisu, fraasi) ja yhdistäminen (AND, OR, NOT)
 • aihepiiriin ja aineistotyyppiin sopivan tietokannan ja muun hakuvälineen valinta
 • hakusanojen testaus koehauilla
 • haut eri hakuvälineillä
 • tulosten määrän ja osuvuuden arviointi sekä siitä seuraava hakujen muokkaus
 • lähteiden valinta
 • lähteiden saatavuus ja paikantaminen

Seuraava sivu: Henkilöhaku