3.3 Tietokantahaku

Tällä sivulla käydään läpi esimerkkien kera hakeminen artikkelitietokannoista, kirjastotietokannoista sekä opinnäytteiden hakeminen.

Hakeminen artikkelitietokannoista

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä psykologian alalla.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’psykoanalyysin historia’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

PsycInfo: sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä, suositeltu hakukenttä Select a field (hakee otsikon, tekijän, aiheen, tiivistelmän. Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; sana-automatiikka toimii fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). PubMed: kirjoita operaattorit isolla; sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä; ei mitään sana-automatiikka, suositeltu hakukenttä All fields. UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

1 : kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin, kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

 • young people OR adolescence
 • = young AND (people OR adolescence)
 • ≠ ”young people” OR adolescence

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

Kuvakaappaus PsycInfon käyttöliittyvästä. Hakulause: attechment OR affection AND parent AND “cild welfare. Hakulause on jaettu kolmelle riville AND-operaattorin kohdalta jakaen. AND on rivien välillä valittuna, sitä ei ole kirjoitettu itse. Selitetekstejä. Kirjoita samaa käsitettä tarkoittavat vaihtoehtoiset sanat samalle riville, kirjoita OR-operaattori sanojen väliin. Katkaisumerkki *: affection* = affection, affectionate. Hakukenttää ei ole pakko määritellä. Haun kohteeksi voi valita vain yhden kentänä kerrallaan tai kaiken tekstin, TX all text. Monikko (parents9 löytyy automaattisesti. Fraasiin, child welfare, tarvitaan lainausmerkit.
Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Hakulause ”autobiographical memory” AND photostimulation OR image AND depress* on jaettu kolmelle riville, rivien välillä on AND. Fraasi autobiographical memory on kirjoitettu lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse sanavaihtoehtojen photostimulation ja image väliin. Sanojen monikot löytyvät automaattisesti, image = image ja images. Sana katkaistaan *-merkillä, depress* = depressed ja depression. Hakukentän voi vaihtaa alasvetovalikosta vasemmalta: search within.
Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Hakulause on: ”positive body image” OR ”body postitive” AND “social media” OR instragram OR tiktok. Hakusanat on jaettu kahdelle riville, AND on rivien välillä. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtoisten sanojen väliin. Kaikki fraasit on kirjoitettu lainausmerkkien sisään. +Add row -painikkeesta saa lisää hakukenttiä. Seliteteksti: Hakusanat kannattaa kohdistaa joko yleisesti aiheeseen (Topic, sisältää myös otsikon), tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksena on All fields, mikä on usein liian laaja. Hakukentän valinta vasemmalla.

PubMed-tietokannassa on aluksi hyvä valita Advanced Search -hakulomake.

Kuvakaappaus Pubmed-tietokannan aloitussivusta. Hakurivin alla teksti Advanced, joka on kuvassa ympyröitynä.

Advanced Search -lomakkeella voi valita ne kentät, joihin haun kohdistaa, tässä esim. artikkelien asiasanat sekä otsikot ja tiivistelmät.

Kuvakappaaus Pubmedin Advanced-hakulomakkeesta. Hakuriviksi vasemmalta on valittu Mesh terms. Hakuriville on kirjoitettu: burnout. Ohjelma on ehdottanut sanoja burnout professional ja professional burnout. Seliteteksti: Valitsetpa kumman tahansa,
se tulee hakuun oikeassa muodossa.
PubMedin erityispiirre on vankka yhteys omaan sanastoon, MeSH:iin. Tätä voi hyödyntää haussa.
Kuvakaappaus Pubmed Advanced -hausta. Hakuriville on valittu vasemmalta hakukentäksi Title/Abstract. Hakuriville on kirjoitettu hakusanaksi: teacher*. Seliteteksti: katkaise sanat *-merkillä monikkoa varten: teacher, teachers. Toinen seliteteksti: Hakusana kirjoitetaan hakuriville, se ilmestyy automaattisesti alhaalla näkyvään laatikkoon nimeltä Query box, kun ensin on valittu operaattori oikealta. Kolmas seliteteksti: Käytä fraaseissa lainausmerkkejä, jos kyseessä ei ole MeSH-termi. Esimerkissä fraasit ovat "working conditions" ja "working environment".

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Valitse UEF Primossa haun kohteeksi kansainväliset artikkelit. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saat laajemman hakutuloksen.

Tee haku englanniksi.

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta. Ylimmälle riville on kirjoitettu ”fairy tales” OR ”fairy stories”. Toiselle riville on kirjoitettu: children. Kolmannelle riville on kirjoitettu ”emotional development. Rivien välillä on AND. kaikki fraasit on kirjoitettu lainausmerkkien sisään. Hakukohteeksi on hakurivien yläpuolelta valittu kansainväliset artikkelit.

Finna kotimaisten artikkelien haku

Tee hakua normaalisti. Rajaa hakutulos vain artikkeleihin.

Kuvakaappaus Finna.fi-tulossivusta. Hakulause: opetus AND (dialogi OR vuorovaikutus) näkyy ylhäällä. Vasemmalla on teksti: rajaa hakua. Sieltä on valittuna aineistotyyppi-kohdasta lehti/artikkeli. Ylimpänä tuloksissa olevan artikkelin tiedot näkyvät kuvassa. Tiedoista on ympyröitynä kohta: Kansalliskirjasto – Arto.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen hakemiseen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

Vinkkejä kirjojen hakuun Finnassa

 • suomeksi hakien löytää eniten tuloksia, mutta englanti on hyvä lisä
 • Finnasta löytyy myös kaunokirjallisuutta, jos tämä häiritsee hakutulosta, koita lisätä hakuun ammattisanastoa

Opinnäytteiden hakeminen

Opinnäytteet eli väitöskirjat ja gradut tallennetaan korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin. Tiedot opinnäytteistä tallentaan kirjastotietokantoihin.

Vanhemmat opinnäytteet (UEFissa ennen vuotta 2012) ovat kirjastoissa vain painettuina tai mikrotallenteina.

Opinnäytteitä voisi siis hakea esimerkiksi:

Kuinka erottelet tietokannoista opinnäytteet

Voit tehdä normaalisti aiheenmukaista hakua kirjastotietokannassa. Kun hakutulos on valmis, voit rajata tulokseen vain opinnäytteet.

https://blogs.uef.fi/tiedonhaku-psykologia/wp-content/uploads/sites/69/2023/08/primo_rajaus.png

Opinnäytteisiin rajaaminen UEF-Primossa.

Kuvakaappaus. Yksityiskohta Finna.fi -tulossivulta. Rajaa hakua -valikossa näkyvillä eri rajausmahdollisuuksia, joista Aineistotyypin kohdalta on valittu Opinnäyte.

Finnassa opinnäytteitä voi rajata UEF-Primoa tarkemmin opinnäytteen tyypin mukaan.

Huomaa, että kanditöitä tallentavat kirjastotietokantoihin vain harvat yliopistot. UEFissa kanditöitä ei tallenneta julkaisuarkistoon eikä tietokantaan.

Julkaisuarkistoissa, kuten UEF-eRepo, opinnäytteitä on mahdollista selata esimerkiksi laitoksen mukaan.

Kuvakaappaus UEF//ERepository sivusta. Näkymään on valittu opinnäytteet – Selaus laitoksen mukaan. Sivun vasen laita sisältää listaa valittavista laitoksista. Sivun oikeassa laidassa valittavissa muita selausmahdollisuuksia: Aineistotyypit ja kokoelmat, Julkaisusarjat, Tekijät.
Lähde etusivulta liikkeelle kohdasta Opinnäytteet. Sen jälkeen voit rajata selausta opinnäytetyypin ja/tai laitoksen mukaan. Psykologian gradut eivät ole kohdassa ’psykologia’, vaan valinnan ’Kasvatustieteiden ja psykologian osasto’ alla.

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaussa