3.3 Tietokantahaku

Hakeminen artikkelitietokannoista

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä psykologian alalla.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’psykoanalyysin historia’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

OPERAATTORITSANAN-KATKAISUFRAASITSANA-AUTOMATIIKKAHAKU-KENTTÄ
PsycInfoSanaa ei voi katkaista alustaSelect a field (oletuksena),
hakee tekijää, aihetta, otsikoita, tiivistelmää
ScopusOR-operaatio tehdään ennen muita1Sana-automatiikka toimii myös fraasin sisälläArticle-Title-Abstract
(oletuksena)
Web of ScienceHakee myös verbin taivutusmuodotTopic (muuta oletusarvosta All fields)
PubMedKirjoita operaattorit isoin kirjaiminSanan voi katkaista vain lopustaFraasissa voi katkaista vain viimeisen sananEi mitään sana-automatiikkaaAll fields
UEF-PrimoKirjoita aina isoin kirjaiminFraasissa voi katkaista vain viimeisen sananToimii englanniksi osittain; suomeksi ei toimiKaikki kentät (oletuksena)
Finna / ArtoKirjoita aina isoin kirjaiminYhdyssanat kannattaa usein katkaistaFraasin sisällä ei voi katkaistaHakee suomen kielen taivutusmuodot; ei englantiaKaikki osumat (oletuksena)

1 : kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin, kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

young people OR adolescence
= young AND (people OR adolescence)
≠ ”young people” OR adolescence

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

Aluksi on hyvä valita Advanced Search -hakulomake.

Advanced Search -lomakkeella voi valita ne kentät, joihin haun kohdistaa, tässä esim. artikkelien asiasanat sekä otsikot ja tiivistelmät.

PubMedin erityispiirre on vankka yhteys omaan sanastoon, MeSH:iin. Tätä voi hyödyntää haussa.

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Valitse UEF Primossa haun kohteeksi kansainväliset artikkelit. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saat laajemman hakutuloksen.

Tee haku englanniksi.

Finna kotimaisten artikkelien haku

Tee hakua normaalisti. Rajaa hakutulos vain artikkeleihin.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen hakemiseen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

Vinkkejä kirjojen hakuun Finnassa

 • suomeksi hakien löytää eniten tuloksia, mutta englanti on hyvä lisä
 • Finnasta löytyy myös kaunokirjallisuutta, jos tämä häiritsee hakutulosta, koita lisätä hakuun ammattisanastoa

Opinnäytteiden hakeminen

Opinnäytteet eli väitöskirjat ja gradut tallennetaan korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin. Tiedot opinnäytteistä tallentaan kirjastotietokantoihin.

Vanhemmat opinnäytteet (UEFissa ennen vuotta 2012) ovat kirjastoissa vain painettuina tai mikrotallenteina.

Opinnäytteitä voisi siis hakea esimerkiksi:

Kuinka erottelet tietokannoista opinnäytteet

Voit tehdä normaalisti aiheenmukaista hakua kirjastotietokannassa. Kun hakutulos on valmis, voit rajata tulokseen vain opinnäytteet.

Opinnäytteisiin rajaaminen UEF-Primossa.
Kuvakaappaus. Yksityiskohta Finna.fi -tulossivulta. Rajaa hakua -valikossa näkyvillä eri rajausmahdollisuuksia, joista on valittu Opinnäyte.
Finnassa opinnäytteitä voi rajata UEF-Primoa tarkemmin opinnäytteen tyypin mukaan.

Huomaa, että kanditöitä tallentavat kirjastotietokantoihin vain harvat yliopistot. UEFissa kanditöitä ei tallenneta julkaisuarkistoon eikä tietokantaan.

Julkaisuarkistoissa, kuten UEF-eRepo, opinnäytteitä on mahdollista selata esimerkiksi laitoksen mukaan.

Kuvakaappaus UEF//ERepository sivusta. Näkymään on valittu opinnäytteet – Selaus laitoksen mukaan. Sivun vasen laita sisältää listaa valittavista laitoksista. Sivun oikeassa laidassa valittavissa muita selausmahdollisuuksia: Aineistotyypit ja kokoelmat, Julkaisusarjat, Tekijät.
Lähde etusivulta liikkeelle kohdasta Opinnäytteet. Sen jälkeen voit rajata selausta opinnäytetyypin ja/tai laitoksen mukaan. Psykologian gradut ovat valinnan ’Kasvatustieteiden ja psykologian osasto’ alla.