3.4 Tietokantahaku

Käyttöliittymien hakulogiikka

Kun googlatessa käytössä on sumea haku, tietokantahaku on täsmäyttävä: hakutuloksena on vain aineistoa, josta haluttu merkkijono ja merkkijonot löytyvät täsmälleen  hakulausekkeen ehtojen mukaisesti. Mikäli hakulausekkeessa on esim. väärin kirjoitettu sana, ohjelma hakee sillä eikä välttämättä löydä mitään.

Käyttöliittymiä eli käytännössä hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse.

logiikka1

Ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin, kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

logiikka2

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville.

Artikkelien hakeminen koira

Artikkelit välittävät tietoa  tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa, ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘lasten motorinen kehitys‘ tai ’child psychology’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

 

Esimerkkihaku PsycInfo–tietokannasta:

(attachment* OR affection*) AND parent* AND child*

PsycInfo on viitetietokanta, mutta sen tietueista on SFX-linkit, joista pääsee tarkistamaan, mistä artikkelin tai ao. lehden mahdollisesti löytäisi.

 

Esimerkkihaku PubMed-tietokannasta:

burnout AND ”working conditions”

Aluksi on hyvä valita Advanced Search -hakulomake.

Advanced Search -lomakkeella voi valita ne kentät, joihin haun kohdistaa, tässä esim. artikkelien otsikot ja tiivistelmän.

Hakutuloksia voi rajata eri tavoin.

 

Esimerkkihaku Eric -tietokannasta. (Tämä haku tuottaa niin paljon tuloksia, että sitä olisi tarpeen rajata lisää.)

 

Hakutekniikat ovat kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

 • katkaisumerkki *
 • fraasi lainausmerkkeihin
 • yksikkömuotoinen sana löytää usein myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
 • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista.  Esim. Scopus-tietokannassa OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota, kun useimmiten on päinvastoin. Tällä on iso merkitys ajatellun hakulogiikan toteutumiselle.

 

Kotimaisten artikkelien haku

Kotimaisia artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta.  Arto-hakuun pääset UEF-Finnan etusivulta valitsemalla ‘tarkennetun haun’:

arto

 

Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

UEFin kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Finnaan: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Finnassa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • vapaakappaleista (kirjaston kokoelmat -haku)
 • Varastokirjaston kirjoista (Varastokirjasto -haku)

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja saamisesta käyttöön kurssin luvusta

Julkaisujen saatavuus!

 

Hakulauseet kirjastotietokannoissa, esimerkkinä UEF-Finna

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Vinkkejä kirjojen aihehakuun UEF-Finnassa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina (otsikon sanat)
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko
 • vaikka ohjelma tunnistaakin suomen kielen sanamuotoja, katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa; muissa kuin suomen kielessä katkaisumerkin käyttö on välttämätöntä!

 

ESIMERKKEJÄ:

Pikahaku parilla sanalla UEF-Finnassa

leikki-ikäiset liikunta

finnapikahaku

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (VARSINKIN,jos kyseessä on “harvinainen” termi).

Monipuolisempi haku UEF-Finnassa

Kirjoita operaattorit isolla!

Laita OR-operaattorit sulkujen sisään!

Haku: (lapset OR laste* OR child*) AND (liikun* OR exercise OR ”physical education”)

Kuvan hakuikkunassa ei näy koko pitkä lauseke.

monimutkaisempihaku

 

Tarkennettu haku UEF-Finnassa

Kuvan hakua voi muokata esim. vaihtamalla kenttää, josta haetaan (ks. avattu valikko: Kaikki osumat -> esim. Nimeke).

AND-operaatio tapahtuu oranssin nuolen osoittamassa valikossa.

OR-operaattorit on muistettava kirjoittaa isolla.

tarkennettu

Tietyn kirjan hakeminen UEF-Finnasta

Kun alat kirjoittaa kirjan nimeä, ohjelma ehdottaa sopivia tuloksia. Voit jo tässä vaiheessa rajata hakua aineistotyypin tai hakukentän mukaan. Toisinaan kirjan nimi koostuu niin yleisistä sanoista, että sen löytäminen UEF-Finnan runsaista

kirjahaku

hakutuloksista on työlästä. Haun kohdistaminen esim. tässä otsikkokenttiin voi helpottaa löytämistä, samoin koko kirjan nimen kirjoittaminen lainausmerkkien sisään.

Lähes kaikkien korkeakoulukirjastojen kokoelmatiedot ovat myös kansallisessa Finnassa. Haku siellä on samanlainen kuin UEF-Finnassa.

Yhteistietokanta Melinda

Melindaa, suomalaisten kirjastojen yhteistietokantaa, voi myös käyttää kirjojen hakuun.  Melindan haku toimii toisella tapaa kuin Finna.  Katkaisumerkkejä käytetään samalla tavalla kuin kansainvälisissä artikkelitietokannoissa, ja nimenomaan suomeksi haettaessa katkaisu on tarpeen.  Haku tapahtuu samaan tapaan täsmällisesti.

Tarkennettu haku Melindassa:

tarkennettuMelinda

Tarkennetussa haussa rivien välillä on AND-ehto. Samalle riville kirjoitettavien, vaihtoehtoisten sanojen väliin kirjoitetaan OR-operaattori. Klikkaamalla hakutulosten määrää näet viitteet. (Esimerkkihaussa hakutulos on niin iso, että hakua olisi vielä tarpeen muokata).

Melindasta myös näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Varastokirjaston tiedot ovat myös tärkeät.

 

Google Books

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Finnassa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

 

Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihettaan laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.