Itä-Suomen yliopiston blogien joukossa on yliopiston yleisiä blogeja kuten UEF Puheenvuoroja -blogi, joka on tarkoitettu yliopiston sopimille säännöllisille blogikirjoittajille sekä yliopiston henkilökunnan satunnaisille blogikirjoituksille. 

Jos yliopiston yksikkö tai henkilökunnan jäsen haluaa ylläpitää omaa blogiaan, blogipohjan tilaaminen onnistuu Heimon ohjeilla. 

//

Among the University of Eastern Finland’s blogs are the university’s general blogs, such as the UEF UEF Puheenvuoroja -blogi, which is intended for regular blog writers agreed upon by the university and for occasional blog posts by university staff.

If a university unit or staff member wants to maintain their own blog, ordering a blog template can be done using Heimo’s instructions.