Tarkempia tuloksia

KUN SAAT LIIAN PALJON JA/TAI EPÄTARKKOJA TULOKSIA:

 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanaa! Ks. asiasanahausta
 • mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

puuteollisuus -> puulevyteollisuus
metsät -> metsätalousalueet

 • poista monimerkityksiset yleistermit tai sanankatkaisut, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

katkaistu sana puu* viittaa liian moneen asiaan
(esim. puutarha, puutos, puuvilla)

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon)

luontosuhde AND metsät -> luontosuhde AND metsät AND taide

 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta raajaavaa termiä:

biomassa -> biomassa and metsä*

 • käytä fraasia and-operaation sijaan

forest and landscape ->”forest landscape”

 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

tuhot or vauriot or häiriöt -> tuhot or vauriot

 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuollelle NOT-operaattorilla

puutavara not sahatavara

 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)