Tarkempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja / tai aiheeltaan epämääräisiä tuloksia, kokeile seuraavia keinoja

  • lisää hakuun rajoittavia sanoja AND-operaattorilla; AND-kytkettyjä sanoja voi olla vaikka kuinka paljon

luontosuhde AND metsät -> luontosuhde AND metsät AND taide

  • rajaa hakua otsikko-kenttään
  • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanaa! Katso lisää asiasanahausta
  • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

puuteollisuus -> puulevyteollisuus
metsät -> metsätalousalueet

  • poista hakusanoja tai sanankatkaisuja, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

katkaistu sana puu* viittaa liian moneen asiaan
(esim. puutarha, puutos, puuvilla)

  • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta raajaavaa termiä:

biomassa -> biomassa AND metsä*

  • käytä fraasia and-operaation sijaan

forest AND landscape ->”forest landscape”

  • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä vain olennaisimpiin (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

tuhot OR vauriot OR häiriöt -> tuhot OR vauriot

  • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuollelle NOT-operaattorilla

puutavara NOT sahatavara

  • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Lisää tuloksia.