Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen

Sarjat

Peruslinja nykyisin on, että sarjajulkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa. Verkkojulkaiseminen yleistyi kuitenkin vaihtelevasti 2000-luvulla, eikä vanhempia aineistoja ole aina tuotu takautuvasti verkkoon. Vanhemmat aineistot löytyvät painettuina kirjastoista.

Kansainvälisiin tietokantoihin sarjajulkaisut löytävät tiensä huonommin, etenkin vanhemmat osat, joissa julkaisukieli on muu kuin englanti.

Mm. ruotsalainen SkogForsk report ja norjalainen Skogforsk Redogörelse löytyvät parhaiten kirjastotietokannoista tai kansallisista tietokannoista: esimerkiksi Ruotsin Libris vastaa suomalaista kansallista Finnaa.

Uudet sarjajulkaisut löytyvät helpoiten yleisillä hakukoneilla

Kirjan kansikuva. Tekstinä kirjan ja sarjan nimi (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 54/2015) sekä tekijät ja julkaisija. Kuvituksena kuva metsäkoneesta.
Esimerkiksi Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, Dissertationes Forestales, EFI Discussion papers, Metlan työraportteja, Metsähallituksen julkaisuja sekä Metsätehon raportti -sarjat ovat  verkossa helposti ja vapaasti käytettävissä Open access -periaatteella.

Muista silti, että esim. Google käyttää tulosten järjestämiseen paitsi itse tekstissä esiintyviä sanoja, myös viittauksia sivujen kesken ja sivujen käyttöastetta (=kuinka usein linkkiä on klikattu).
Jos kyseessä on suhteellisen vähän käytetty julkaisu, voi käydä niin, että hakutuloslajittelu ei nosta hyvääkään aineistoa niin korkealle kuin sisällön perusteella kuuluisi. Kannattaa siis selailla tuloslistaa pidemmälle.

Julkaisujen selaaminen suoraan haluamansa organisaation kotisivuilta on kätevää, jos haluaa välttää hakukoneiden tuoman sekalaisen aineston.

Hakeminen kirjastotietokannoista

Kirjaston kokoelmiin kuuluu suuret määrät painettuna julkaistuja sarjoja, siis hieman vanhempaa aineistoa.

Uusiakin sarjajulkaisuja kirjastoissa on edelleen painettuna, mutta ei yhtä kattavasti kuin aiemmin. Vain ja ainoastaan verkossa julkaistua aineistoa, jota ovat mm. erilaiset raportit ym. selvitykset, ei yleensä tallenneta UEF-Primoon. Sen sijaan kansallisesta Finnasta verkkojulkaisuja kannattaa hakea.

Sarjajulkaisua voi hakea

  • sarjan nimellä
  • osan nimellä
  • aiheenmukaisesti samoin kuin kirjoja

Sarjat kirjaston kokoelmassa

Osa sarjoista on kirjastossa sijoitettu yhtenäisinä sarjoina ns. sarjahyllyihin. Hyllytunnuksen lopussa on silloin pieni s-kirjain (kuvassa P 63s). Sarjahyllyssä aakkostus menee sarjan nimen mukaan. Sarjan sisällä osat ovat numerojärjestyksessä.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yksityiskohta kirjan tiedoista. Rivillä Sarja kerrotaan ensiksi sarjan nimi, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja. Numeroyhdistelmä 0358-4283 on sarjan nk. ISSN-tunnus. Tämän perässä on osan numero: 941.
Julkaisun löytämiseksi kirjaston hyllystä on katsottava sekä sarjan nimi että osan numero.

Osa sarjojen osista taas on hajautettu aiheen mukaan eri hyllyihin.

Konferenssijulkaisut (kokousjulkaisut, proceedings)

Kokousjulkaisutkin ovat usein sarjoja; tietty konferenssi järjestetään vuosittain tai muutaman vuoden välein.

Konferenssijulkaisut sisältävät lyhyitä artikkeleita: tiivistelmiä pidetyistä esitelmistä sekä postereista.

Julkaisu voi olla painettu tai elektroninen.

Kokousjulkaisuja haetaan kuten sarjajulkaisujakin:

  • hakukoneilla netistä
  • konferenssien kotisivuilta
  • kirjasto- ja kirjallisuustietokannoista

Seuraava sivu: Opinnäytteiden hakeminen.