Opinnäytteiden hakeminen

Opinnäytteet tallennetaan korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin. Tiedot opinnäytteistä tallentaan kirjastotietokantoihin.

Vanhemmat opinnäytteet (UEFissa ennen vuotta 2012) ovat kirjastoissa vain painettuina tai mikrotallenteina.

Opinnäytteitä voisi siis hakea esimerkiksi:

Hakuvinkit

Voit tehdä normaalisti aiheenmukaista hakua kirjastotietokannassa. Kun hakutulos on valmis, voit rajata tulokseen vain opinnäytteet.

Kuvakaappaus UEF-Primon hakusivusta. hakurivillä hakusana metsät. Tuloksia on tullut 2240, joista näkyvillä on kaksi ensimmäistä. Tuloksia on rajattu oikealta Muokkaa hakuasi -sarakkeesta.
Tässä esimerkissä haku UEF-Primosta on tehty hyvin yleisellä tasolla, hakusana on metsät. Rajaus opinnäytteisiin tapahtuu valikosta Aineistotyyppi. Opinnäytteen tyyppiä ei voi rajata tarkemmin, esimerkiksi vain graduihin.
Yksityiskohta Finna.fi -tulossivulta. Rajaa hakua -valikossa näkyvillä eri rajausmahdollisuuksia, joista on valittu Opinnäyte.
Finnassa opinnäytteitä voi rajata UEF-Primoa tarkemmin opinnäytteen tyypin mukaan. Huomaa, että kanditöitä tallentavat kirjastotietokantoihin vain harvat yliopistot. UEFissa kanditöitä ei tallenneta julkaisuarkistoon eikä tietokantaan.

Julkaisuarkistoissa, kuten UEF-eRepo, opinnäytteitä on mahdollista selata esimerkiksi laitoksen mukaan.

Kuvakaappaus UEF//ERepository sivusta. Näkymään on valittu opinnäytteet – Selaus laitoksen mukaan. Sivun vasen laita sisältää listaa valittavista laitoksista. Sivun oikeassa laidassa valittavissa muita selausmahdollisuuksia: Aineistotyypit ja kokoelmat, Julkaisusarjat, Tekijät.
Lähde etusivulta liikkeelle kohdasta Opinnäytteet. Sen jälkeen voit rajata selausta opinnäytetyypin ja/tai laitoksen mukaan.

Väitöskirjat

Metsäväitöskirjat ovat nykyisin lähes aina ns. nippuväitöskirjoja, joiden keskeisen sisällön väittelijä on jo julkaissut tieteellisissä lehdissä artikkeleina. Varsinainen väitöskirja sisältää yhteenvedon artikkeleista sekä itse artikkelit liitteenä.
Aiemmin väitöskirja oli yksi yhtenäinen julkaisu.

Suomalaiset metsäväitökset julkaistaan verkkojulkaisuna sarjassa nimeltä Dissertationes forestales.
Ruotsalaisia metsäväitöksiä on julkaisuarkistossa Epsilon Open Archive – electronic publishing at the SLU.

Seuraava sivu: Tilastotietojen hakeminen.