Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä metsätieteissä.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; sana-automatiikka toimii fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). ProQuest: sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Anywhere except fulltext (muuta oletusarvosta Anywhere). IEEE Xplore: kirjoita operaattorit isolla; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä All metadata. UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

1 : kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin, kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

Scopus-tietokanta

Hakulause on: (”leaf area index” OR lai) AND (”laser scanning” OR lidar)

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Fraasit "leaf area index" ja "laser scanning" kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. Fraasin merkitseminen Scopuksessa on erityisen tärkeää, kun rivillä on myös OR-operaattori.laser scanning OR lidar = laser AND (scanning OR lidar) OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. +Add search field lisää uuden rivin hakuun. Hakukentän voi vaihtaa alasvetovalikosta.

Web of Science -tietokanta

Hakulause on: (”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND (”laser scanning” OR lidar)

Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana "boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät toisiaan rajaavia käsitteitä. +Add another field -painikkeesta saa lisää hakukenttiä. Hakusanat kannattaa kohdistaa aiheeseen (Topic) tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksen oleva All fields ei ole hyvä valinta ainakaan aluksi.

ProQuest-tietokanta

ProQuest toimii hyvin paljon samoin kuin Web of Science.

ProQuestissa voi valita haun kohteeksi yksittäisen tietokannan. Voit myös kohdistaa haun useampaan tietokantaa yhtä aikaa. Hakukohteeksi voisi valita esimerkiksi laajemman kokonaisuuden SciTech Premium Collection. Tietokannan voi valita vasemman yläkulman vohvelivalikosta, kohdasta ’Change databases’.

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND photogrammetr*

Kuvakaappaus Proquestin käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana ”boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. Photogrammetr* sanassa katkaisun avulla haetaan muodot photogrammetry ja photogrammetric. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät eri käsitteitä. Hakukenttä kannatta vaihtaa heti aluksi, esimerkiksi NOFT (Anywhere except full text on hyvä vaihtoehto).

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta kansainvälisestä artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneen saa laajemman hakutuloksen.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten e-aineistojen hausta:

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest”

Kuvakaappaus UEF Primosta. Kirjoita esimerkkihakulause sellaisenaan hakuriville. Valitse hakukohteeksi rivin päästä Kansainväliset artikkelit.

Tarkennettu haku:

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND (pine OR pinus)

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta. Sijoita hakulauseen sanat kolmelle riville siten, että rivien välille jää AND-operaattorit. Voit vaihtaa hakukentän ennen hakuriviä olevasta alasvetovalikosta. Haun kohteeksi on valittu kansainväliset artikkelit hakulomakkeen yläreunasta.

Voit yhtä hyvin käyttää hakukohteen valintaa Elektroniset aineistot. Tällöin hakuun tulee mukaan muitakin e-aineistoja.

Kotimainen artikkelitietokanta

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä. Näitä artikkeleita löytää parhaiten yllä olevista tietokannoista!

Arto on osa on kansallista Finnaa. Rajaa siellä haku vain artikkeleihin:

Kuvakaappaus Finna.fi -käyttöliittymästä. Kirjoita halulause sellaisenaan hakuriville. Vasemmalta valitse Rajaa hakua: Aineistotyyppi: Lehti/artikkeli: Artikkeli. Tuloksissa näkyy tietokantana Kansalliskirjasto – Arto.

Vaihtoehtoinen haku Artoon tapahtuu Kansalliskirjaston tietokannan kautta. Haun kohteena ovat vain Arton artikkelit.

Seuraava sivu: Kirjojen hakeminen.