Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Ammattijulkaisujakin ilmestyy jonkin verran, mikä on luonnollista, koska kyseessä on soveltava tiede. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2023 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmalla julkaistiin vuonna 2022 noin 3,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 59 % kymmenessä vuodessa (2012-2022). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa, Iso-Britannia ja Japani. Nämä kuusi maata tuottavat jo yli puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2023). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Metsätieteen julkaisut

Puhdasta metsätiedettä julkaistaan kansainvälisesti ja Suomessakin suhteellisen vähän, mutta soveltavana tieteenä metsätieteen julkaisuja käytetään ja julkaistaan muillakin aloilla. Osa julkaisuista luokitellaan esimerkiksi ekologian alalle.

Incites Journal Citation Reports -tietokannan mukaan vuonna 2022 maailmalla julkaistiin 7962 artikkelia 89 metsäalan lehdessä. Luvussa ovat mukana vain kaikkein tieteellisimmät lehdet.

Metsätieteen julkaisut (265 kpl) kattoivat n. 0,6 % kaikista suomalaisten yliopistojen julkaisuista (41 200 kpl) vuonna 2023. (lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen)

Seuraava sivu: Hakuaiheen käsittely.