Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Ammattijulkaisujakin ilmestyy jonkin verran, mikä on luonnollista, koska kyseessä on soveltava tiede. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Taulukko julkaisumääristä. Kaikilla tieteenaloilla on eniten vertaisarvioituja artikkeleita. Näitä on eniten luonnontieteissä, 8468 kpl ja vähiten maa- ja metsätalouden alalla, 513 kpl. Metsätieteen alan julkaisut: vertaisarvioidut artikkelit 196 kpl, muut tieteelliset artikkelit 26 kpl, tieteelliset kirjat 2 kpl, ammattijulkaisut 13 kpl, yleistajuiset 3 kpl. Kaikki taulukon luvut ovat saatavilla kuvatekstin linkistä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2022 julkaisutyypeittäin ja aloittain, kpl. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata tuottavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Metsätieteen julkaisut

Puhdasta metsätiedettä julkaistaan kansainvälisesti ja Suomessakin suhteellisen vähän, mutta soveltavana tieteenä metsätieteen julkaisuja käytetään ja julkaistaan muillakin aloilla. Osa julkaisuista luokitellaan esimerkiksi ekologian alalle.

Incites Journal Citation Reports -tietokannan mukaan vuonna 2019 maailmalla julkaistiin 6551 artikkelia 68 metsäalan lehdessä. Luvussa ovat mukana vain kaikkein tieteellisimmät lehdet.

Metsätieteen julkaisut (240 kpl) kattoivat n. 0,6 % kaikista suomalaisten yliopistojen julkaisuista (40 813 kpl) vuonna 2022. (lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen)

Seuraava sivu: Julkaisutyypit.