Metsätieteen tiedonhaku

etsii

METSÄTIETEEN TIEDONHAKU –verkkokurssi käsittelee tekstein, esimerkein ja videoin tiedonhankintaa opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin akateemisessa maailmassa. Myös opiskelun jälkeen työelämässä hyvistä tiedonhankintataidoista on paljon etua!

Tässä materiaalissa tutustut tiedonhaun periaatteisiin hakuaiheen analysoinnin kautta, keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin sekä yleisiin tiedonhaun tekniikoihin, joita voit soveltaa kaikenlaisessa tiedonhaussa. Osa tiedonlähteistä on tarjolla vain yliopistoyhteisön jäsenille, mutta yhä enemmän tietoa löytyy myös kaikille avoimista tiedonlähteistä.

Tieteellisen tiedonhankinnan erityispiirteitä ovat:

  • ymmärrys, kuinka tieteellistä tietoa julkaistaan
  • tietämys, mistä ja miten tieteellistä tietoa kannattaa hakea
  • varmuus, että noudattaa tiedon hyödyntämisessä oikeudellisia ja eettisiä ohjeita

Kurssin sisältö

Opintojakson Metsätieteen tiedonhaku 8024030 (1 op) suorittaja: kurssiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat Moodlessa. Avaimen saat opettajalta kurssin alettua.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kurssin tekijä: Laura Parikka, tietoasiantuntija Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Valokuva: Katri Parikka, piirroskuvat: Riitta Holopainen
Kiitokset: kirjaston opetus- ja tietopalvelut

Päivitetty viimeksi: 30.6.2018

UEF-tunnus_mustalla