Hakutapoja

Tiedonhakuja voi lähestyä eri tavoin. Aihetta kannattaa ensin hieman tunnustella, jotta pääsee jyvälle siitä, kuinka juuri tätä aihetta kannattaisi lähestyä ja kehitellä hakua edelleen. Haun muokkaamisen keinoja käsitellään tarkemmin seuravissa luvuissa.

  • Kokeile yksittäisiä sanoja
  • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
  • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
  • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
  • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
  • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Hakutulosta kannattaa varsinkin alussa tutkailla järjestettynä (sort by) aiheenmukaisuuden eli relevanssin mukaan. Näin voit nopeasti löytää joitakin hyviä osumia.

Tulokset voi järjestää myös julkaisuajankohdan mukaan uusimmat ensin, jos on tarpeen saada erityisesti ihan tuoreita julkaisuja.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.

Kokeile yksinkertaista pikahakua

Hae yksittäisellä hakusanalla tai fraasilla, jotta saat käsityksen, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Voit kokeilla ainakin tärkeimpiä käsitteitä erikseen. Yleistermejä tämä ei koske, ne tarvitsevat aina rinnalleen tarkentavia hakusanoja.

Tuloksista voi löytyä muutamia hyviä osumia omaan aiheeseen.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on dendroclimatology OR dendroklimatologia*, jolla on saatu 12 tulosta kirjaston kokoelmista.
Haku tehdään vain yhdellä käsitteellä. Näin pientä tulosta ei kannata rajata muilla käsitteillä (=AND-operaatioilla).

Lisäksi voit kokeilla hakua kaikilla ydinkäsitteillä: 1-3 AND-operaatiota.

Tällainen tunnusteleva haku, jonka avulla saadan kerättyä ehkä joitakin hyviä osumia ja myöskin hyviä hakusanoja, on helppo tapa aloittaa hakeminen, vaikka tarve olisikin hakea aineistoja laajemmin ja kattavammin.

Aloita laajasta, tarkenna sitten

Tässä haussa on ideana, että varmuden vuoksi haetaan ensin melko väljästi, jotta mitään tärkeää ei jäisi pois heti aluksi. Tämän jälkeen tarkennetaan aihetta lisäämällä tarpeen mukaan lisää hakukäsitteitä (AND-operaatioita) ja käytetään tietokannan tarjoamia rajaustyökaluja.

Kuvakappaukset Scopus hausta. Ensin on haettu lauseella ”boreal forest” AND (fire OR wildfire), hakukentät Article title, Abstract, Keywords. Hakutuloksia 2648 kpl. Toinen haku: hakuun on lisätty termi AND soil. Fire OR wildfire -hakukentäksi on vaihdettu Article title. Hakutuloksia 360 kpl. Tätä hakutulosta on rajattu Subject area -valinnan mukaan: valittuina ovat Agricultural and biological sciences sekä Environmental science. Hakutuloksia yhteensä 325 kpl.
Kuvassa yksi esimerkinomainen vaihtoehto, kuinka hakua voi rajata pienemmäksi ja tarkemmaksi.

Hae ensin tarkasti, laajenna tarvittaessa

Tässä lähestymistavassa on tärkeää saada heti aluksi todella hyvin aiheenmukaisia tuloksia. Tämä onnistuu käyttämällä tarkkoja hakusanoja ja spesifejä termejä. Tästä voidaan sitten tarpeen mukaan lähteä laajentamaan hakua käyttämällä väljempiä hakuehtoja ja lisäämällä vaihtoehtoisia hakusanoja.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on siperianlehtikuus* AND metsänhoi*, jolla on saatu 2 tulosta kirjaston kokoelmista. Koska tuloksia on vain kaksi, vaihdetaan hakusanaksi laajempialainen termi: *lehtikuu* AND metsänhoi* on antanut tuloksia 5 kpl.
Yksi esimerkinomainen tapa, kuinka hakua voi laajentaa. Seuraavksi hakuun voisi ottaa mukaan englanninkieliset termit ja tieteellisen nimen.

Kasvata ”helmeä”

Helmenkasvatus on hyvä hakutapa silloin, kun sinulla on valmiiksi tiedossa muutama hyvä julkaisu tai jos olet sellaisen jo itse ensin löytänyt vaikkapa pikahaulla. Tietokannasta katsotaan tällaiseen ”helmeen” liittyviä asiasanoja sekä lähdeluetteloa ja muita apuneuvoja, joiden avulla voidaan jäljittää lisää samankaltaisia julkaisuja. Samoin voi tarkastella, kuka on aihetta tutkinut ja hakea lisää saman tekijän julkaisuja.

Kuvakaappaus. Hakulause: reindeer AND lichen AND forestry, jolla saatu 8 osumaa. Esillä yhden hakutuloksen tiedot. Artikkelin otsikko on Impacts of different forest management scenarios on forestry and reindeer husbandry. Tiivistelmästä on korostettu keltaisella sanat: timber production, fodder, harvest operations, pasture, forest management. Alla uusi hakulause: reindeer AND (lichen OR pasture OR fodder) AND forestry OR “forest management” OR harvest operations” OR “timber production”. Hakutuloksia 37 kpl.
ProQuest-tietokannasta on haettu ensin pieni tarkka tulos aiheesta kuinka metsätalous vaikuttaa poroihin, erityisesti sen ravintoon eli jäkälään. Näytölle on aukaistu yksi hyvä aiheenmukainen artikkeli. Artikkelin tiedoista on katsottu lisää hyviä hakusanoja ja muotoiltu uusi hakulause.

Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin ja uusiin hakusanoihin.

Tietokannoissa voi olla suositteluja vastaavista tuloksista tai linkkejä julkaisuhin, jotka käyttivät kyseistä dokumenttia lähteenään.

Kuvakaappaus tietokannan artikkeliviitteestä. Cited by 11 documents: nämä käyttivät artikkelia omana lähteenään. References eli lähdeluettelo: kannattaako lukea myös joitakin näistä? Löytyykö uusia hakusanoja? Esimerkki: carbon storage – carbon stocks. Related documents: järjestelmän ehdottamia artikkeleita aiheesta. Keywords eli asiasanat: löytyykö täältä hyviä uusia hakusanoja?

Selaile

Vaikka erilaisia tieteellisiä lehtiä on tarjolla lukematon määrä, usein alalla on tietyt tunnetut lehdet, joissa ainakin tärkeimmät artikkelit pyritään julkaisemaan. Tällaisia tärkeitä lehtiä voi selailla (browse) aika ajoin. Kaikkea ei tarvitse löytää hakulauseiden avulla.

Tietokannoissa voit myös selailla esim. tietyn lehden artikkeleita tai aihealueita (englanniksi Category tai Subject area).


Kuvakaappaus tietokannasta. Selailu tehdään valinnoilla Life sciences, Forestry, Book, 2011-2016 (vuodet). Tuloksia 111 kpl.
Tämä esimerkki on SpringerLink-sivustolta.

Seuraava sivu: Milloin hakutulos on riittävä?