Tilastotietojen haku

Internetistä löytyy tilastotietoa runsaasti. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana tilastotietojen tuoreuden suhteen: ovatko ne uusinta tietoa?
Verkkotilastoista on myös selvitettävä tiedon tuottaja: onko sivuston ylläpitäjä itse tuottanut tilastot, vai onko se lainattu muualta? Kenellä on tekijänoikeus tilastoon? Tämä vaikuttaa siihen, kuinka tilastoon viitataan.

Tilastoja verkossa

Suomessa virallista metsätilastotietoa tuottaa Luonnonvarakeskus.

Luken (ja Metlan) tuottamia tilastojulkaisuja julkaistaan verkossa:

  • Suomen metsätilastot v. 2018-
  • Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja v. 2014-
  • Metsätilastollinen vuosikirja 1968-2014
  • Metsätilastoa 1950-1967

Metsäteollisuus ry:n sivuilla on käytettävissä tilastopalvelu, johon on koottu metsäteollisuuden tuotanto- ja ympäristötietoja.

Kansainvälisiä metsätilastoja verkossa:

Skoglig statistik (Skogsstyrelsen, Sverige)
National Forestry Database (Canada)

Tietoja kansainvälisistä tilastoista (Tilastokeskus)

Tilastotietokantoja

Tilastotietokannoissa ei ole valmiita tilastotaulukoita, vaan tilasto kootaan istunnon aikana itse valitsemalla halutut muuttujat.

Luonnonvarakeskus

Luken tilastotietokanta näyttää tältä:

Kuvakaappaus Luken tilastotietokannan etusivusta. Näkyvillä on tilastotietokantojen pääluokat, mukaan lukien Metsätilastot, sekä sen alaluokat: Rakenne ja tuotanto, Talous, Metsävarat, Muut.
Ylätason valinta
Kuvakaappaus Luken tilastotietokannasta. Valittuna on taulukko Puupelletit. Esillä on kohta Valitse muuttujat. Näkyvillä on kaksi saraketta, Vuosi ja Toiminto muuttujineen.
Muuttujien valinta (useampia rivejä CTRL-näppäimen avulla)
Kuvakaappaus Luken tilastotietokannasta. Esillä on valintojen mukainen valmis taulukko sekä toimintonäppäimiä, kuten Muuta ja laske, Tallenna nimellä sekä Taulukkonäkymä.
Tulosnäkymä. Ylärivillä nakyy muuttujan yksikkö. Taulukkonäkymä-valikosta voi vaihtaa tiedon esitystavan.

FAO

Kansainvälisiä tilastotietoja sisältää FAOSTAT –tilastotietokanta, jossa on oma osio metsätaloudelle.

Kuvakaappaus FAOSTAT-aloitussivusta. Näkyvillä on taulukoiden pääluokat. Alhaalla oikealla on kohta Forestry.

Valinta ja tulos näyttävät tältä:

Kuvakaappaus FAOSTAT-tulossivusta. Vasemmalla tehdyt valinnat kategorioista Country, Elements, Items, Years. Oikealla yleiskuvaus taulukon Forestry Production and trade sisällöstä. Sivun alalaidassa valmis taulukko otsikolla Show data.

Tullin tilastot

Tullin ulkomaankauppatilastoista (Uljas-tietokanta) saa hyvin yksityiskohtaisia tietoja Suomen tuonnista ja viennistä kuukausittain.

Painetut tilastot

Metsätilastot ovat osa Suomen virallista tilastoa (SVT).
Suomessa metsätieteelliset tilastot tuotti Metsäntutkimuslaitos vuoteen 2014, aiemmin vuoteen 1968 saakka Metsähallitus. SVT löytyy painettuna Joensuun kampuskirjaston 1. kerroksen Avola-varastosta, pääosin paikkamerkistä P L 31s.

Vanhemmat tilastot vuoteen 1987 saakka ovat numerojärjestyksessä, metsätilaston järjestysnumero on 17.

Vuodesta 1988 lähtien SVT on aakkosjärjestyksessä, metsä kuuluu osioon Maa- ja metsätalous (vuodesta 1999 Maa-, metsä- ja kalatalous). Hyllypaikka on P L 31.

Lainattavia metsätilastoja on metsätieteen hyllyssä.
Vuodesta 1968 lähtien julkaisun nimi on ollut Metsätilastollinen vuosikirja, joka puolestaan ilmestyi Folia Forestalia -sarjassa vuosina 1969-1991.

Lainattavat kappaleet ovat siis Folia Forestalian kohdalla paikkamerkissä P 63s.
Vuodesta 1995 eteenpäin julkaisut ovat hyllyssä P 630 nimellä Metsätilastollinen vuosikirja.

Vuodet 1992, 1993-94 ja 2000 löytyvät vain lukusalihyllystä P L 31s.

Parhaiten metsätilastot löytää UEF-Primosta (kirjaston kokoelmat) hakemalla: ”metsätilastollinen vuosikirja”.

Haun tulokset UEF-Primossa.

Hakutuloksen voi järjestää julkaisuajan mukaan. Eri organisaatioiden ja laitosten vuosikertomuksista ja vuosikirjoista löytyy ko. laitosta ja toimialaa koskevia tilastoja.

Ilmastotilastoja

Ilmatieteen laitoksen sivuilta on mahdollista ladata säätilastoja havaintoasemittain 1960-luvulta lähtien.

Painettuja julkaisuja:

Ilmastokatsaus (sijainti P J 5), jossa on päiväkohtaisia tietoja joiltakin paikkakunnilta sekä artikkeleita ajankohtaisista sää- ja ilmastoasioista, mm. luonnehdintoja kuluneen vuoden kasvukaudesta, sateisuudesta jne. Saatavilla vuodet 1973-2013; Varastokirjastossa 1966-1973.

Vuoteen 2000 saakka, ilmestyi julkaisu nimeltä Suomen meteorologinen vuosikirja (sijainti P 55s), jossa oli sääasemakohtaisia tietoja kuukausi- ja vuosikeskiarvoina.

Vuonna 2002 ilmestyi julkaisu, johon on koottu pidemmän aikavälin vertailutiedot Suomen ilmastosta, keskiarvot vuosilta 1971-2000.
Julkaisun nimi on Ilmastotilastoja Suomesta ja sijainti P 55s.

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaun apuna.