Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen ja sarjajulkaisujenn hakemiseen

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (painetut aineistot)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEFin kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Sarjoja ja niiden osia haetaan kuten kirjojakin. Erona on vain se, että sekä sarjan nimi että osan nimi voivat olla haun kohteena.

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvussa Saatavuus.

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla, eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Kuvakaappaus hakuhistoriasta. Haku: metsämaa AND typpioksidi on antanut 3 kpl tuloksia. Laajemmalla termillä hakien, metsämaa AND kasvihuonekaasut, tuloksia on saatu 30 kpl.
Kirjastotietokannassa kannattaa kokeilla myös aihealueen laajemmin kattavia termejä.

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

Hakuesimerkkejä UEF-Primosta

Pikahaku

Pikahaku tehdään sanalla tai parilla. Pikahaku sopii hyvin yksittäisen hakusanan kokeiluun (erityisesti kun kyseessä on “harvinainen” termi).

Kuvakaappaus UEF Primosta/Kirjaston kokoelmat. Hakulause hakurivillä: biodiesel* wood*. Sanojen välissä on automaattisesti AND-operaattori, vaikkei sitä kirjoittaisi näkyviin.

Monipuolisempi haku

Tässä otetaan huomioon vaihtoehtoisia sanoja ja käytetään AND- ja OR-operaattoreita.

Kuvakaappaus UEF Primosta/Kirjaston kokoelmat. Hakulause hakurivillä: biodiesel* OR (wood* OR puu OR hake). Selitetekstit: Kirjoita operaattorit isoin kirjaimin. Laita OR-operaatio sulkujen sisään.
Hakulause UEF-Primossa. Muista miettiä sanankatkaisut tarkkaan: katkaisu sanan lopussa tuo mukaan taivutusmuodot, katkaisu sanan alussa mahdolliset yhdyssanat. ’Puu’-sanaa ei kannata katkaista, koska siitä tulisi tällöin liian monimerkityksinen hakusana.

Sama hakulause on helppo kirjoittaa Tarkennettuun hakuun. Tällöin on myös mahdollisuus kohdistaa sanoja eri hakukenttiin.

Tarkennettu haku

Kuvakaappaus UEF Primosta/Kirjaston kokoelmat. Hakulause hakurivillä: biodiesel* OR (wood* OR puu OR hake). Kirjoita operaattorit isoin kirjaimin. Laita OR-operaatio sulkujen sisään.

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

E-kirjatietokannat

Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallinen Finna Finna.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen) sisältää mm. suomalaisten kirjastojen kirjastotietokannat sekä ns. kansallisbibliografian, johon on tallennettu tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista 1400-luvulta alkaen.

Kansallisbibliografialle on oma käyttöliittymä Kansalliskirjaston Finnassa (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kuvakaappaus Finna.fi alkusivusta. Näkyvillä yksi tyhjä hakurivi.
Kansallisen Finnan etusivu

Finnasta saat siis UEF-Primoa laajemman kuvan erityisesti painetusta kirjallisuudesta. E-kirjojen tietoja kaikki kirjastot eivät ole tallentaneet Finnaan, ei myöskään UEF kirjasto.

Finnan hakuohjeet ovat edellisen luvun taulukossa: Artikkelien hakeminen.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

Kuvakaappaus Finna.fi tuloksista. Kirjan tietojen kohdalla on alasvetovalikko, josta voi katsoa, missä kirjastoissa kyseistä kirjaa on.

Google books

Google Books‘in avulla voit myös kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin. Tarjonta Google Books’issa on hyvin laaja, mutta kaikkia kirjoja ei pääse lukemaan tekijänoikeussyistä. Yleensä voit kuitenkin lukea osia kirjasta ja  jos tarvitset koko kirjan, voit tarkistaa onko kirjastossa sitä saatavilla.

Seuraava sivu: Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen.