Tarkempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja / tai aiheeltaan epämääräisiä tuloksia, kokeile seuraavia keinoja

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja AND-operaattorilla; AND-kytkettyjä sanoja voi olla vaikka kuinka paljon

  luontosuhde AND metsät -> luontosuhde AND metsät AND taide
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanaa! Katso lisää asiasanahausta
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

  puuteollisuus -> puulevyteollisuus
  metsät -> metsätalousalueet
 • poista hakusanoja tai sanankatkaisuja, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

  katkaistu sana puu* viittaa liian moneen asiaan
  (esim. puutarha, puutos, puuvilla)
 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta raajaavaa termiä:

  biomassa -> biomassa AND metsä*
 • käytä fraasia and-operaation sijaan

  forest AND landscape ->”forest landscape”
 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä vain olennaisimpiin (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

  tuhot OR vauriot OR häiriöt -> tuhot OR vauriot
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuollelle NOT-operaattorilla

  puutavara NOT sahatavara
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Lisää tuloksia.