Aloita UEF-Primosta

Hakukoneet: Aloita UEF-Primosta

UEF-Primo on hakupalvelu,josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksilla.
Siksi aloita aina UEF-Primosta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Primon omia hakupalveluita.

 • UEF-Primosta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä.
 • UEF-Primosta haetaan tieteellisiä artikkeleita.
 • UEF-Primon kautta voidaan myös uusia omia lainoja ja varata kirjoja.
 • UEF-Primon kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin.
Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yläpalkista on valittu Tietokantahaku. hakuriville on kirjoitettu tietokannan nimi Scopus. Tulosnäkymässä näkyy ensin linkki Saatavilla verkossa ja sen jälkeen linkkinä tietokannan nimi. Scopus. Tietokanta aukeaa klikkaamalla tätä linkkiä.
Tietokannan aukaiseminen UEF-Primosta

UEF-Primossa voit tehdä hakua:

Kirjaston kokoelmista: UEF kirjaston hankkimat kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ym. Tämä on oletushakuna UEF-Primossa.

Kansainvälisistä artikkeleista: haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja, mutta artikkelit ovat haun pääasiallisin tulosjoukko. Primo-haut eivät pysty kokonaan korvaamaan varsinaisia kirjallisuustietokantoja, kun halutaan tehdä syvällisempää tiedonhakua.

Sähköisistä aineistoista: mikä on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.

Kaikista aineistoista: sisältää kaikki edellä mainitut yhdessä. Tämä ei välttämättä ole niin hyödyllistä kuin miltä kuulostaa: suomenkielisiä kirjoja haetaan eri tavoin kuin kansainvälisiä artikkeleita.

Kotimaisia, suomeksi julkaistuja lehtiartikkeleita ei UEF-Primosta juuri löydy. Näitä pitää hakea ensisijaisesti kansallisen Finnan kautta.

Kaaviokuva eri hakupalveluiden sisällöstä. UEF-Primo sisältää linkit e-lehtiin ja tietokantoihin, UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, UEF-kirjaston e-kirjat. Finna.fi sisältää UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, kotimaisten kirjastojen aineistot, suomalaiset kirjat, artikkelit sekä lehdet. UEF-Primo elektroniset aineistot sisältää UEF-kirjaston e-kirjat, artikkelit (viitteet/kokotekstit), kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit. Juuli.fi sisältää suomalaiset kirjat, artikkelit ja lehdet sekä kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit vuodesta 2012 alkaen. Yksittäiset tietokannat, esim. Scopus, sisältävät artikkelit (viitteet/kokotekstit) ja kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit.
Eri hakupalveluista löytyy hieman erilaisia aineistoja, joskin sisällöt menevät osin myös päällekkäin.

UEF-Primon hakuohjeet:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä vain viimeisen sanan voi katkaista lopusta
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista alusta, lopusta tai keskeltä
 • sanankatkaisua tarvitaan aina, kun halutaan taivutusmuotoja tai johdannaisia
 • kirjoitusvirheitä Primo ei osaa korjata
 • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
 • tulosta voi lajitella mm. relevanssin, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

Vinkki:

UEF-Primon painetut aineistot sisältyvät kansalliseen Finnaan , samoin kuin muidenkin kotimaisten kirjastojen aineistot. Siten Finnaakin voi käyttää UEF kirjaston aineistohakuun. Tämän lisäksi Finnassa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä kotimaisista artikkeleista.