Metsätieteen tiedonlähteitä

Hakukoneet: Metsätieteen tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista.

Tietokantaan on tallennettu joko

  • tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta)tai
  • itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa. Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta: kirjaudu sisään UEF-Primossa.

Alla on kootusti linkit tärkeimpiin tietokantoihin. Linkki vie UEF-Primoon, jos aineisto ei ole Open Access eli vapaasti käytettävä.

Kansainväliset artikkelitietokannat

Viitetietokannat

Viitetietokannat ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Viitetietokannat

  • sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu
  • kattavat eri maita ja kustantajia.
  • itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä, mutta suoria linkkejä voi olla
  • apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

Kokotekstitietokannat

Kokotekstitietokannat sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kokotekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:


Kotimaiset artikkelitietokannat

  • Kansallinen Finna (rajaa hakuun vain artikkelit)

Kirjastototietokannat

Kirjastotietokannat ovat ensisijaisia hakupalveluita kirjojen hakemiseen.

E-kirjoille on myös omat hakupalvelut, joskin e-kirjat löytyvät myös UEF-Primosta:


Väitöskirjat ja opinnäytteet

  • Kansallinen Finna (rajaa hakuun vain opinnäytteet)
  • julkaisuarkistot, kuten UEF-eRepo