Artikkelien hakeminen

DogkayttaaArtikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä metsätieteissä. Ne välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit:

Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

CAB Abstracts-tietokanta:

bird* and (sing or singing or song*) and ”habitat selection”

cabadv

CAB-tietokannassa on helppo tehdä hakuhistorian (Search history) avulla ns. lohkohakua. Lohkohaku tarkoittaa sitä, että haun aihe pilkotaan erillisiksi käsitteiksi, jotka haetaan kukin omana joukkonaan. Lohkoja yhdistellään tarpeen mukaan haun täsmentämiseksi AND- ja OR-operaattoreilla

Yhdistely tapahtuu seuraavasti:

metcabyhd


Web of Science -tietokanta

Myös ProQuest-tietokannat toimivat tällä tavoin.

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND (”remote sensing” OR lidar)

Scopus-tietokanta:


Hakutekniikat ovat Web of Science, Scopus ja ProQuest -tietokannoissa siis hyvin samankaltaisia:

  • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
  • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
  • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • lainausmerkkien käyttö kumoaa yksikkö-monikko sekä kirjoitusasu -automatiikan (ei Scopuksessa)

UEF-Finna kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Finnassa voi hakea useasta kansainvälisestä artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. Haku ei mm. tunnista automaattisesti sanojen taivutusmuotoja.

Perushaussa kirjoitetaan operaattorit isolla ja käytetään sulkuja OR-operaation ympärillä. Sanakatkaisu on *, fraasi merkitään “lainausmerkein”, lainausmerkkien sisältä sanaa ei voi katkaista.

Esimerkki UEF-Finnan kansainvälisten e-aineistojen hausta:

Tarkennettu haku:

KOTIMAISIA ARTIKKELITIETOKANTOJA

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä. Näitä artikkeleita löytää parhaiten yllä olevista tietokannoista!

Arto-hakuun pääset UEF-Finnan etusivulta valitsemalla ‘tarkennetun haun’:

arto

Arto on myöskin kansallisessa Finnassa. Rajaa siellä haku vain artikkeleihin: