Artikkelien hakeminen

Hakukoneet: Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä metsätieteissä.

Artikkelit

  • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
  • tuottavat uutta tietoa
  • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit:

Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

 


Scopus-tietokanta

(”leaf area index” OR lai) AND (”laser scanning” OR lidar)

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Fraasit "leaf area index" ja "laser scanning" kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. Fraasin merkitseminen Scopuksessa on erityisen tärkeää, kun rivillä on myös OR-operaattori.laser scanning OR lidar = laser AND (scanning OR lidar) OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. +Add search field lisää uuden rivin hakuun. Hakukentän voi vaihtaa alasvetovalikosta.

Web of Science -tietokanta

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND (”laser scanning” OR lidar)

Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana "boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät toisiaan rajaavia käsitteitä. +Add another field -painikkeesta saa lisää hakukenttiä. Hakusanat kannattaa kohdistaa aiheeseen (Topic) tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksen oleva All fields ei ole hyvä valinta ainakaan aluksi.

ProQuest-tietokanta

ProQuest toimii hyvin paljon samoin kuin Web of Science. Hakukentän kanssa pitää olla tarkkana ja se kannattaa vaihtaa heti aluksi sopivammaksi.

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND photogrammetr*

Kuvakaappaus Proquestin käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana ”boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. Photogrammetr* sanassa katkaisun avulla haetaan muodot photogrammetry ja photogrammetric. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät eri käsitteitä. Hakukenttä kannatta vaihtaa heti aluksi, esimerkiksi NOFT (Anywhere except full text on hyvä vaihtoehto).

 


Hakutekniikat ovat Web of Science, Scopus ja ProQuest -tietokannoissa siis hyvin samankaltaisia:

  • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
  • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
  • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • lainausmerkkien käyttö kumoaa yksikkö-monikko sekä kirjoitusasu -automatiikan (paitsi Scopuksessa)

CAB Abstracts-tietokanta:

CABin hakusäännöt ovat hieman poikkeavat. Fraasia ei tarvitse laittaa lainausmerkkeihin, mutta vastaavasti AND-operaattori pitää aina kirjoittaa näkyviin. Mitään sanamuotoautomatiikka ei CABissa ole.

bird* and (sing or singing or song*) and ”habitat selection”

Kuvakaappaus CAB Abstractin käyttöliittymästä. Advanced search on hyvä valinta aiheenmukaiseen hakuun. AND-ja OR-operaattorit pitää kirjoittaa itse. OR-operaatio sing OR singing OR song pitää kirjoittaa sulkujen sisään. Fraasi habitat selection ei tarvitse lainausmerkkejä. Katkaisumerkki on *, monikko ei löydy automaattisesti.

CAB-tietokannassa on helppo tehdä hakuhistorian (Search history) avulla ns. lohkohakua. Lohkohaku tarkoittaa sitä, että haun aihe pilkotaan erillisiksi käsitteiksi, jotka haetaan kukin omana joukkonaan. Lohkoja yhdistellään tarpeen mukaan haun täsmentämiseksi AND- ja OR-operaattoreilla

Yhdistely tapahtuu seuraavasti:

Kuvakaappaus hakuhistoriasta. Valitse rivit, jotka haluat yhdistää ja valitse operaattori, jolla rivit yhdistetään (Combine with).


UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta kansainvälisestä artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä.

Perushaussa kirjoitetaan operaattorit isolla ja käytetään sulkuja OR-operaation ympärillä. Sanakatkaisu on *, fraasi merkitään “lainausmerkein”, lainausmerkkien sisältä sanaa ei voi katkaista.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten e-aineistojen hausta:

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest”

Kuvakaappaus UEF Primosta. Kirjoita esimerkkihakulause sellaisenaan hakuriville. Valitse hakukohteeksi rivin päästä Kansainväliset artikkelit.

Tarkennettu haku:

(”leaf area index” OR lai) AND ”boreal forest*” AND (pine OR pinus)

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta. Sijoita hakulauseen sanat kolmelle riville siten, että rivien välille jää AND-operaattorit. Voit vaihtaa hakukentän ennen hakuriviä olevasta alasvetovalikosta. Haun kohteeksi on valittu kansainväliset artikkelit hakulomakkeen yläreunasta.

Voit yhtä hyvin käyttää hakukohteen valintaa Elektroniset aineistot. Tällöin hakuun tulee mukaan muitakin e-aineistoja. Huomaa, että jos olet kirjautunut UEF-Primoon, saat tässä kohtaa laajemman hakutuloksen.

Kotimainen artikkelitietokanta

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä. Näitä artikkeleita löytää parhaiten yllä olevista tietokannoista!

Arto on osa on kansallista Finnaa. Rajaa siellä haku vain artikkeleihin:

Kuvakaappaus Finna.fi -käyttöliittymästä. Kirjoita halulause sellaisenaan hakuriville. Vasemmalta valitse Rajaa hakua: Aineistotyyppi: Lehti/artikkeli: Artikkeli. Tuloksissa näkyy tietokantana Kansalliskirjasto – Arto.

Vaihtoehtoinen haku Artoon tapahtuu Kansalliskirjaston tietokannan kautta. Haun kohteena ovat vain Arton artikkelit.