Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (painetut aineistot)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

UEFin kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Finnaan: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Finnassa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • e-lehdistä
 • vapaakappaleista
 • Varastokirjaston kirjoista

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvussa Saatavuus.

HAKULAUSEET KIRJASTOTIETOKANNOISSA

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

KIRJOJA KANNATTAA USEIN HAKEA MYÖS OMAA AIHETTA LAAJEMMIN

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla, eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Siksi kannattaa kokeilla myös aihealueen laajemmin kattavia termejä. Esimerkki:

 

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Finnassa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • vaikka ohjelma tunnistaakin suomen kielen sanamuotoja, katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa mm. johdannaisia ajatellen;
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat
 • tietueissa voi näkyä ns.udk- luokituskoodeja, jotka ovat linkkejä: klikkaamalla voit löytää samankaltaisia julkaisuja

 

 

Esimerkkejä:

Pikahaku

parilla sanalla. Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on “harvinainen” termi).

metpika

Monipuolisempi haku:

metmonim

Tarkennettu haku:

mettark

Tietyn kirjan hakeminen

mettietty

 

Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallista Finnaa, suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun. Haku siellä on samanlainen kuin UEF-Finnassa.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Finnaan ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

E-kirjatietokannat:

google books

Google Books‘in avulla voit myös kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin. Valikoima Google Books’issa on hyvin laaja, mutta kaikkia kirjoja ei pääse lukemaan tekijänoikeussyistä. Yleensä voit kuitenkin lukea osia kirjasta ja  jos tarvitset koko kirjan, voit tarkistaa onko kirjastossa sitä saatavilla.