Asiasanastot

Hakusanat: Asiasanastot

 

Asiasanastot (englanniksi usein Thesaurus) ovat luetteloita käytettävistä asiasanoista.
Asiasanastoissa myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastoista

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seuraa silti tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Kuvakaappaus kirjan asiasanoista eli aiheista. Sanat ovat: forest ecology, climatic changes, forest management – environmental aspects ja trees – climatic changes.
Esimerkiksi ”climate change” sanalle löytyy asiasanavastine ”climatic changes” UEF-Primossa.

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu, jossa haettu sanaa dendrologia. Sivun vasen laita esittää sanan paikan käsitehierarkiassa. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä.
YSOsta voi hakea yksittäistä sanaa (oikealla ylhäällä).

YSOn käyttöohje

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe) eikä käyttää asiasanahaussa, mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Metsätieteisiin liittyviä sanoja näkee klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ (kuvassa vasemmalla) ja sitten kohtaa “21. Metsätalous. Metsänhoito”.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

laserkeilaus’ tuli asiasanaksi vuonna 2008;
sitä ennen asiasanoitus saattoi olla esim.
laserit’ ja ’kaukokartoitus’

Metsäalan oma sanasto AFO

AFO : Luonnonvara- ja ympäristöontologia on tarjolla samalla sivustolla kuin YSO. AFO:n termejä on tallennettuna osaan UEF-Primon tietueista.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi aina hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanastopolitiikka. Esimerkiksi CAB-tietokannassa on oma sanasto. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa, vaan Keywords-sanat muodostuvat kirjoittajan omien sanojen ja automatiikan perusteella.