Hakusanojen yhdistäminen

Hakulauseet: Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Operaattoreita on kolme: AND, OR ja NOT.

Hakulauseita:

 • alien AND insects
 • ”alien insects”
 • metsäpalot NOT kulotus
 • (restore* OR ennallist*) AND (suot OR turvemaat OR mire* OR swamp* OR peatland*)
 • ”forest thinning” AND (”remote sensing” OR ”laser scanning”)
Kaksi toisiaan leikkaavaa valkoista ympyrää. Päällekkäin menevä osio on värjätty vihreäksi.
hakkuu AND ”nuoret metsät”
 • AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin tiedot tietokannassa.)

AND-operaattorilla yhdistetään hakuun eri käsitteet. Mitä enemmän eri käsitteitä eli AND-operaatioita haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Molemmat ympyrät, myös niiden yhteinen osio, ovat vihreitä.
hakkuu OR harvennus
 • OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista.
  Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä.

OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia sanoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Toinen ympyrä on kokonaan valkoinen, toisesta se osa, joka ei leikkaa toista ympyrää on vihreä.
hakkuu NOT harvennus
 • NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.

NOT-operaattoria ei käytetä hakulauseessa yhdistämään aiheeseen kuuluvia käsitteitä, vaan sen avulla tarkennetaan hakua jonkin tietyn ’apusanan’ avulla.

NOT-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

Hakulauseessa on tavallisesti useita operaattoreita

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi.
(hakkuu OR harvennus) AND ”nuoret metsät”

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta (vasemmalla).

Usein AND-operaatio suoritetaan ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi. Vasemman puoleinen ympyrä ylhäällä on kokonaan vihreä.
hakkuu OR harvennus AND ”nuoret metsät”

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa nuorten metsien harvennuksista (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa hakkuusta. Hakulause “vuotaa” (kuva oikealla):

 

 


Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

 • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
 • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
 • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
 • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä