Käyttöliittymien hakulogiikka

Hakulauseet: Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia. Perusidea on kuitenkin kaikissa sama.

Tärkeää on

  • saada hakulogiikka kohdilleen: OR-operaatiot pitää suorittaa ensin
  • sijoittaa hakusanat hakulomakkeelle siten että em. sääntö toteutuu
  • käyttää sellaista hakulomaketta, jonka toiminta on itselle tuttu

Pika- eli perushaku

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Se muistuttaa ulkoisesti Google-hakua, mutta on kuitenkin erilainen!

Älä käytä luonnollista kieltä, vaan yksittäisiä termejä, jotka yhdistetään operaattorein. Operaattorit sekä sulut OR-operaation ympärille pitää kirjoittaa itse. Muista myös katkaisumerkin käyttö sekä fraasin ympärille lainausmerkit.

Kuvakaappaus. Hakuriville on kirjoitettu hakulause: ("information search" OR "information retrieval”) AND student AND university.

Jos sanojen väliin ei kirjoita operaattoria, on kyseessä automaattisesti AND-operaatio.

wooden structures = wooden AND structures

Tarkennettu haku

Useille ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on nopeaa valita valmiista valikoista.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville. Sanojen väliin kirjoitetaan itse OR-sana. Rivien välillä on AND-operaattori.

Kuvakaappaus hakulomakkeesta. Ylimmällä rivillä lukee hakusanat: “information search" OR "information retrieval”. Seuraavalla rivillä lukee hakusana: student. Sitä seuraavalla hakurivillä lukee: university OR college. Rivien välillä on valittuna operaattori AND. Kaikkien rivien haku kohdistuu Topic-kenttään.

Yhteinen malli

Perusidea on aina sama palvelusta riippumatta. Kukin käsite kirjoitetaan aina omalle rivilleen. Rivejä käytetään siis yhtä monta kuin haussa on käsitteitä.  OR-operaattori sijoitetaan saman käsitteen eri vaihtoehtoisten ilmaisujen välille. Rivien välillä säilyy AND-operaattori.