Hakukentät

Hakulauseet: Hakukentät

Tietokannassa yksittäinen tietue koostuu kentistä. Hakusanoja voi haussa kohdistaa erilaisiin kenttiin ja tällä on vaikutusta sekä tuloksen määrään että aiheenmukaisuuteen.

Mitä vähemmän kenttiä on mukana haun piirissä, sen vähemmän tulee tuloksia. Myös itse kentän ominaisuuksilla on vaikutusta tulosten määrään. Tyypillisesti asiasanat ja otsikko sisältävät vähemmän tekstiä, jolloin myös hakuosuman todennäköisyys on pienempi.  Tällä on kuitenkin kääntäen positiivinen vaikutus tuloksen tarkkuuteen.

Huomaa että asiasanakentästä hakuun vaikuttaa paljon se, onko sana virallinen asiasana vai ei. Lignocellulose on asiasana, single-tree ei ole.

Kirja- ja artikkelitietokannoissa kenttiä ovat

  • otsikko (= nimeke = title)
  • tekijä (= author)
  • asiasanat (= aihe = subject = keyword)
  • julkaisutiedot

Lisäksi tietokannasta rippuen on tallennettu esimerkiksi seuraavia kenttiä

  • tiivistelmä
  • sisällysluettelo
  • lähdeluettelo
  • kokoteksti (= full text = julkaisu kokonaisuudessaan)

 

Otsikko ja asiasanat

Otsikko- ja asiasanakentistä hakeminen aiheenmukaisessa haussa antaa kaikista tarkimman tuloksen. Kumpikin kenttä sisältää sanoja, jotka ovat keskeisiä myös julkaisun sisällössä. Hakusanojen kohdistaminen näihin kenttiin on erityisen hyödyllistä silloin, kun haussa muutoin tulee paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia.

Tiivistelmä

Tiivistelmässä esiintyvä sana voi olla keskeinen koko sisällön kannalta tai sitten ei – paljon riippuu hakuaiheesta. Tällöin useampien hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan aihetta.

Kokoteksti

Kokotekstistä tai julkaisun kaikista tiedoista hakeminen on tarpeellista ainakin silloin, kun hakuaihe (ja -termi) on hyvin harvinainen.

Hakukenttien käyttö tietokannoissa

Hakukentän pääsee valitsemaan ainakin tarkennetussa haussa (Advanced search), joskus myös perushaussa.

Kuvakappaukset UEF-Primosta. Toisessa Perushakuun on kirjoitettu hakusanan metsäsertifioin*. Hakurivin alla on alasvetovalikko, josta Kaikki kentät valinnan sijaan voi valita otsikon, tekijän, aiheen tai ISBN-tunnuksen haun kohteeksi. Toisessa kuvassa on Tarkennettu haku. Hakuun on kirjoitettu ensimmäiselle riville hakusanaksi metsäsertifioin*. Hakurivin edestä on valittu haun kohteeksi kaikki kentät. Toisella rivillä on hakusana: hakkuut. Haun kohde on Aihe. Rivit on yhdistetty toisiinsa AND-operaattorilla.
Esimerkki hakukenttien valinnasta UEF-Primossa.