Hakutapoja

Hakulauseet: Erilaisia hakutapoja

Tiedonhakuja voi lähestyä eri tavoin. Aluksi kannattaa hieman tunnustella aihetta:

  • Kokeile yksittäisiä sanoja
  • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
  • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
  • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
  • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
  • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Parhaat osumat saa hakutulosten listalla ylimmäksi lajittelemalla tuloksen relevanssin mukaan. Uusimpiakin tuloksia kannattaa usein tarkastella.

“Quick and simple”

Haetaan yksittäisellä hakusanalla/fraasilla/hakukäsitteellä, jotta saadaan käsitys, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Tuloksista voi löytyä muutamia hyviä osumia omaan aiheeseen.

 

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on dendroclimatology OR dendroklimatologia*, jolla on saatu 12 tulosta kirjaston kokoelmista.
Haku tehdään vain yhdellä käsitteellä. Näin pientä tulosta ei kannata rajata muilla käsitteillä (=AND-operaatioilla).

Laajemmasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.)

Kuvakappaukset Scopus hausta. Ensin on haettu lauseella ”boreal forest” AND (fire OR wildfire), hakukentät Article title, Abstract, Keywords. Hakutuloksia 2648 kpl. Toinen haku: hakuun on lisätty termi AND soil. Fire OR wildfire -hakukentäksi on vaihdettu Article title. Hakutuloksia 360 kpl. Tätä hakutulosta on rajattu Subject area -valinnan mukaan: valittuina ovat Agricultural and biological sciences sekä Environmental science. Hakutuloksia yhteensä 325 kpl.
Kuvassa yksi esimerkinomainen vaihtoehto, kuinka hakua voi rajata pienemmäksi ja tarkemmaksi.

Suppeammasta laajempaan

Ellei tarkasti määritelty haku anna tarpeeksi tuloksia, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen hakuaihe liittyy.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on siperianlehtikuus* AND metsänhoi*, jolla on saatu 2 tulosta kirjaston kokoelmista. Koska tuloksia on vain kaksi, vaihdetaan hakusanaksi laajempialainen termi: *lehtikuu* AND metsänhoi* on antanut tuloksia 5 kpl.
Yksi esimerkinomainen tapa, kuinka hakua voi laajentaa. Seuraavksi hakuun voisi ottaa mukaan englanninkieliset termit ja tieteellisen nimen.

“Helmenkasvatus”/jäljityshaku

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

– Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.

Kuvakaappaus CAB-tietokannasta. Ensimmäinen hakulause: reindeer* AND herding AND forestry on tuottanut 35 tulosta. Tulosten joukossa on artikkeli Effect of modern forest managment on winter grazing resources for reindeer in Sweden. Artikkelin tiedoissa mainitaan asiasanat (Subject): forest management, grazing ja pasturing. Kun nämä sanat lisätään hakuun, saadaan 62 tulosta. Hakulause: reindeer* AND (herding OR grazing OR pasturing) AND (forestry OR forest management). Huomaa, että CABissa ei tarvita lainausmerkkejä fraasin ympärillä.
Ensimmäisen haun tuloksesta löytyy uusia hyviä hakusanoja, joita hyödynnetään toisessa haussa.

– Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin ja uusiin hakusanoihin.

– Tietokannoissa voi olla suositteluja vastaavista tuloksista tai linkkejä julkaisuhin, jotka käyttivät kyseistä dokumenttia lähteenään.

 

Kuvakaappaus tietokannan artikkeliviitteestä. Cited by 11 documents: nämä käyttivät artikkelia omana lähteenään. References eli lähdeluettelo: kannattaako lukea myös joitakin näistä? Löytyykö uusia hakusanoja? Esimerkki: carbon storage – carbon stocks. Related documents: järjestelmän ehdottamia artikkeleita aiheesta. Keywords eli asiasanat: löytyykö täältä hyviä uusia hakusanoja?

Selailu

Tietokannoissa voit myös selailla (browse), esim. tietyn lehden artikkeleita tai aihealueita.


Kuvakaappaus tietokannasta. Selailu tehdään valinnoilla Life sciences, Forestry, Book, 2011-2016 (vuodet). Tuloksia 111 kpl.
Tämä esimerkki on SpringerLink-sivustolta.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.