Tieteelliset julkaisut kemiassa ja muilla aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja: katso esimerkki tieteellisestä artikkelista.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Ammattijulkaisujakin ilmestyy jonkin verran, mikä on luonnollista, koska kyseessä on soveltava tiede. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Taulukko julkaisumääristä. Kaikilla tieteenaloilla on eniten vertaisarvioituja artikkeleita. Näitä on eniten luonnontieteissä, 8468 kpl ja vähiten maa- ja metsätalouden alalla (513 kpl). Kemian alan julkaisut: vertaisarvioidut artikkelit 669 kpl, muut tieteelliset artikkelit 6 kpl, tieteelliset kirjat 4 kpl, ammattijulkaisut 13 kpl, yleistajuiset 1 kpl. Kaikki taulukon luvut ovat saatavilla kuvatekstin linkistä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2022 julkaisutyypeittäin ja aloittain, kpl. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (20210-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Alla oleva kuva havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Kemian julkaisut

Science and engineering indicators -raportin mukaan kemian alan julkaisuja on kaikista julkaisuista vajaat kymmenen prosenttia. Kehittyvissä maissa julkaistaan kemian ja myöskin materiaalitieteiden alan artikkeleita suhteellisesti enemmän kuin kehittyneissä maissa, joissa eniten julkaistaan terveystieteisiin liittyviä artikkeleita. Vuoden 2020 aineistossa terveystieteet korostuvat ehkäpä normaalia enemmän johtuen koronaan liittyvästä tutkimuksesta.

Kemian julkaisut (693 kpl) kattoivat 1,7 % kaikista suomalaisten yliopistojen julkaisuista (40 813 kpl) vuonna 2022. Jos katsotaan vain vertaisarvioituja artikkeleita, osuus on suurempi: 2,2 %. (lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)

Seuraava sivu: Hakuaiheen käsittely