Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Hakusanoja yhdistäviä Boolen operaattoreita on käytössä kolme: AND, OR ja NOT.

Katso video Boolen logiikasta eli operaattoreista (kesto noin 2,5 min):

Hakulause-esimerkkejä:

 • alkoholijuomat AND *kemia
 • ”amino acid*” AND ”catalytic amidolysis” AND anilides
 • ”chemical analysis” NOT environmental
 • (blueberry OR bilberry) AND anthocyanins

AND-operaattori yhdistää käsitteet

AND edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

 • AND yhdistää hakuun eri käsitteet

Mitä enemmän eri käsitteitä eli AND-operaatioita haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi, ainakin teoriassa, on tulosjoukon koko.

Huomaa, että hakukäsitteet voidaan yhdistää myös fraasiksi. Fraasi onkin tavallaan AND-operaattorin erityistapaus, jossa sanojen välillä on AND, mutta ei mitään muuta.

OR-operaattori yhdistää vaihtoehdot

OR hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista, joskin myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä

 • OR yhdistää samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat

Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

Huomaa, että OR-operaattorin käyttö on turhaa silloin, kun vaihtoehtoinen sana kattaa myös tarkemman termin, joka usein on sanaliitto.

 • haussa ”chemical bonds” OR bonds riittää sana ’bonds’ yksinkin löytämään myös ilmauksen ’chemical bonds’.

NOT-operaattori sulkee pois

NOT edellyttää, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.

NOT-operaattoria ei käytetä hakulauseessa yhdistämään aiheeseen kuuluvia käsitteitä, vaan sen avulla tarkennetaan hakua jonkin tietyn ’apusanan’ avulla.

Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Operaattoreiden toiminta kuvana:

Kaksi toisiaan leikkaavaa valkoista ympyrää. Päällekkäin menevä osio on värjätty vihreäksi.

merisuola AND raskasmetallit

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Molemmat ympyrät, myös niiden toisiinsa limittyvä osa, ovat vihreitä.

kupari OR cu

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Toinen ympyrä on kokonaan valkoinen, toisesta se osa, joka ei leikkaa toista ympyrää, on vihreä.

prebiootit NOT ravinto

Hakulauseessa on tavallisesti useita operaattoreita

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi.
(merisuola OR vuorisuola) AND raskasmetallit

Muista, että AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Jos haetaan kirjallisuutta proteaasientsyymien rakenteesta ja toiminnasta, riittää että jossakin julkaisussa kerrotaan rakenteesta ja toisessa toiminnasta, eli yhdistävä operaattori näiden välillä on OR.

 • proteaasientsyymi AND (rakenne OR toiminta)

Mukaan tulokseen tulee toki niitäkin, joissa kerrotaan molemmista, mikä ei tietenkään ole haitaksi.

Operaattoreiden järjestys

Useimmiten AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on kuitenkin hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa vuorisuolan raskasmetalleista – mikä on ihan oikein – sekä kaikkea mahdollista tietoa merisuolasta. Hakulause ”vuotaa”.

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi. Vasemmanpuoleinen ympyrä ylhäällä on kokonaan vihreä.
merisuola OR vuorisuola AND raskasmetallit

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, ole tietoinen siitä, mitä käsket ohjelman tekevän:

 • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
 • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
 • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, pitääkö sanoja katkaista?
 • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.

Seuraava sivu: Hakulauseen kirjoittaminen