Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä kemiassa. Artikkelit:

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’orgaaninen kemia ’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit:

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat:

 • katkaisumerkki *
 • fraasi lainausmerkkeihin
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys on useimmiten NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä), mutta tähän on poikkeuksia!
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

Taulukko poikkeuksista. SciFinder: OR-operaatio tehdään ensin, oletusoperaattori OR; hakee automaattisesti myös sanojen synonyymit. Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). ProQuest mukaan lukien Eric: suositeltu hakukenttä Anywhere except fulltext (muuta oletusarvosta Anywhere). UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

Kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin (SciFinder ja Scopus), kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

aroma compound OR odorant
= aroma AND (compound OR odorant)
≠ ”aroma compound” OR odorant

Kun OR-operaattori on oletuksena (SciFinder) ja kirjoitat hakuun kaksi (tai useampia) sanaa, etkä mitään muuta, on sanojen välillä yleensä automaattisesti OR-operaattori:

environment chemicals = environment OR chemicals

SciFinder-tietokanta kuitenkin tunnistaa automaattisesti monia sanaliittoja, joten aina tämä sääntö ei päde.

Esimerkiksi gas chromatography tuottaa enemmän tuloksia kuin varsinainen fraasi ”gas chromatography”, mutta vähemmän tuloksia kuin gas AND chromatography.

Esimerkkikuvia tietokannoista

SciFinder

Perushaku, Advanced-haku ja CAS Lexicon -haku. Siirry kuvassa eteen päin klikkailemalla pinkkejä nuolia. Kuva kannattaa suurentaa kokoruudun kokoiseksi.

SciFinderin etusivu on hieman muuttunut tästä kuvasta: värit ovat erilaiset ja valikot eri paikoissa. Toiminnot ovat kuitenkin edelleen samat.

Hakuaihe: Nikkeliä sisältävien katalyyttien rikkimyrkytykset. Aihe on tässä jaettu kolmeen käsitteeseen: nikkelikatalyytti, rikki, myrkytys/myrkyllisyys.

Scopus

Hakuaiheena on puuperäisen bioöljyn vanheneminen. Aihe on tässä jaettu kolmeksi käsitteeksi: bioöljy, puu(peräinen), ikääntyminen/ikä.

Web of Science

Hakuaiheena on mikrokuvoitujen polymeeripintojen adheesio (minkä tahansa aineen kanssa). Aihe on jaettu kolmeksi käsitteeksi: mikrokuvio, polymeeripinnat, adheesio.

Eric / ProQuest

ProQuestissa voi valita haun kohteeksi yksittäisen tietokannan, kuten yllä Eric. Voit myös kohdistaa haun useampaan tietokantaa yhtä aikaa. Hakukohteeksi voisi valita esimerkiksi laajemman kokonaisuuden SciTech Premium Collection. Tietokannan voi valita vasemman yläkulman vohvelivalikosta, kohdasta ’Change databases’.

Hakuaiheena on motivaation, flippauksen ja saavutusten yhteys toisiinsa. Aihe on tässä jaettu kolmeksi käsitteeksi: flippaus, motivaatio, saavutukset.

UEF-Primo artikkeleiden haku

UEF-Primossa voi hakea useasta artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saa laajemman hakutuloksen.

Hakuaihe on siirtymämetallit (joista erityisen mielenkiinnon kohteena ovat titaani ja sinkki) kumin lisäaineena. Haussa on kolme käsitettä: siirtymämetalli/titaani/sinkki, lisäaine, kumi/luonnonkumi.

Finna artikkeleiden haku

Finna.fi sisältää kotimaisten kirjastojen aineistoja, kotimaiset artikkelit sekä paljon muuta, mm. museoista ja arkistoista. Finnaan on upotettu Arto-tietokanta, joka sisältää tietoja suomalaisten lehtien artikkeleista. Käytännössä artikkelihaku tapatuu tekemällä Finnassa normaali haku ja rajaamalla tuloslistaan vain artikkelit.

Seuraava sivu: Kirjojen hakeminen