Tieteelliset julkaisut

Tässä osiossa tutustutaan tieteellisen julkaisemisen periaatteisiin, vertaisarvioinnin käsitteesen sekä erilaisiin tieteellisiin julkaistyyppeihin. Lisäksi lyhyt esittely eri alojen ominaispiirteistä tieteellisessä julkaisemisessa.