Tieteelliset julkaisut kemiassa ja muilla aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Tekniikka

Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Terveystieteet
Metsätieteet

Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Vertais-
arvioidut
artikkelit
Muut tieteelliset,
ei vertaisarvioitu
Tieteelliset
kirjat
Ammatti-
julkaisut
Yleis-
tajuiset
Maa- ja metsä-
talous
814< 1114
Luonnontieteet894142
* Kemia, osa luonnontieteitä9520.320.3
Tekniikka912141
Terveystieteet826< 1121
Humanistiset471951018
Yhteiskuntatieteet63113158
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2021 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (20210-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Kemian julkaisut

Science and engineering indicators -raportin mukaan kemian alan julkaisuja on kaikista julkaisuista vajaat kymmenen prosenttia. Kehittyvissä maissa julkaistaan kemian ja myöskin materiaalitieteiden alan artikkeleita suhteellisesti enemmän kuin kehittyneissä maissa, joissa eniten julkaistaan terveystieteisiin liittyviä artikkeleita. Vuoden 2020 aineistossa terveystieteet korostuvat ehkäpä normaalia enemmän johtuen koronaan liittyvästä tutkimuksesta.

Kemian julkaisut (719 kpl) kattoivat 1,8 % kaikista suomalaisten yliopistojen julkaisuista (40 330 kpl)vuonna 2021. Jos katsotaan vain vertaisarvioituja artikkeleita, osuus on suurempi: 2,3 %. (lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)