Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen ja sarjojen hakemiseen

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista.

UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Sarjoja ja niiden osia haetaan kuten kirjojakin. Erona on vain se, että sekä sarjan nimi että osan nimi voivat olla haun kohteena.

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta, mm. vapaakappeleet, luvusta Saatavuus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin.

Kirjassa voi olla yksittäinen luku aiheestasi, mutta tietokantaan tallennetut asiasanat (eli sisällönkuvailu) ei kerro yksittäisten lukujen aiheesta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.

Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

UEF-Primon hakutekniset yksityiskohdat on kerrottu edellisessä luvussa: Aloita UEF-Primosta.

Hakuesimerkkejä

Voit kokeilla perushaussa yksinkertaista hakua, jotta saat tuntumaa aiheeseen.

Kuvakaappaus UEF Primon perushausta. Hakuriville kirjoitettu hakusanat: kemia opetus. Hakukohteena rivin päässä on Kirjaston kokoelmat.
Tässä sanojen väliin ei ole erikseen kirjoitettu AND-operaattoria, vaikka senkin voisi toki tehdä. Hakusanoja ei ole tässä haussa katkaistu, koska ne noudattavat asiasanaston (YSO) muotoa. Haulla et siis saa ihan kaikkea aiheeseen liittyvää. Kuitenkin haku on selvästi parempi kuin luonnollisen kielen mukainen kemian opetus olisi!

Perushakuun voit laatia myös täydellisempiä hakulauseita. Koska UEF-Primosta kannattaa hakea ainakin sekä suomeksi että englanniksi, voi hakulauseenkin laatia kaksikieliseksi.

Kuvakaappaus UEF Primon perushausta. Hakuriville kirjoitettu hakulause: (puolimetall* OR metalloid* OR semi-metal*) AND (maaperä* OR soil*). Hakukohteena rivin päässä on Kirjaston kokoelmat.
Muista kirjoittaa operaattorit isolla ja lisätä sulkeet OR-operaation ympärille, jotta hakulogiikka toimii oikein.

Tarkennettuun hakuun on helpompi kirjoittaa pidempiä hakulauseita. Lisäksi tarkennetussa haussa voit valita eri riveille eri kenttiä, joista sanoja haetaan.

Kuvakaappaus. UEF-Primon tarkennettu haku. Haun kohteena Kirjaston kokoelmat (valinta vasemmalla ylhäällä). Ensimmäisellä rivillä lukee: kemia. Hakukentäksi ennen hakusanaa on valittu Aihe. Toisella rivillä lukee: oppimateriaalit OR oppikirjat. Hakukentäksi ennen hakusanaa on valittu Aihe. Kolmannella rivillä lukee: lukio*. Hakukentäksi ennen hakusanaa on valittu Kaikki kentät. Rivien välillä on AND-operaattori.
Huomaa, että kun käytetään Aihe-kenttää, sanoja ei tarvitse katkaista, kun käyttää sanaston mukaista sanamuotoa. Sen sijaan kaikista kentistä hakiessa hakusana kannattaa katkaista: lukio*

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

E-kirjatietokannat (linkit avautuvat uuteen väilehteen):

Kansallinen Finna.fi

Finna.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen) sisältää suomalaisten kirjastojen kirjastotietokannat sekä ns. kansallisbibliografian, johon on tallennettu tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista 1400-luvulta alkaen. Kansallisbibliografialle on oma käyttöliittymä Kansalliskirjaston Finnassa (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Finnasta saat siis UEF-Primoa laajemman kuvan erityisesti painetusta kirjallisuudesta. E-kirjojen tietoja kaikki kirjastot eivät ole tallentaneet Finnaan, ei myöskään UEF kirjasto. Muiden kirjastojen kirjoja voit lainata kaukopalvelun kautta (lisää tästä luvussa Saatavuus).

Finnan hakuohjeet ovat edellisen luvun taulukossa: Artikkelien hakeminen.

Google Books

Google Books‘in (linkki aukeaa uuteen välilehteen) avulla voit myös kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin. Valikoima Google Books’issa on hyvin laaja, mutta kaikkia kirjoja ei pääse lukemaan tekijänoikeussyistä. Yleensä voit kuitenkin lukea osia kirjasta ja jos tarvitset koko kirjan, voit tarkistaa onko kirjastossa sitä saatavilla.

Seuraava sivu: Opinnäytteiden hakeminen