Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusanana, koska se

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja
Tekstiä: sanat kuivatus, kuivaaminen, kuivaus, viittaavat kaikki sanaan kuivaus, joka on korostettuna.

Asiasanat kerrotaan asiasanastoissa

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Asiasanasto myös kuvaa termien välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastoista:

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

CAS Lexicon on kemistien sanasto

Kemian alan tärkein tietokanta, SciFinder-n, käyttää omaa asiasanastoa, CAS Lexicon. CAS Lexicon on tavallista asiasanastoa laajempi käsitteistö, joka toimii kiinteästi osana tietokannassa tehtäviä hakuja: järjestelmä linkittää hakuun automatomaattisesti tiettyyn termiin (nimitys SciFindersissä ’Concept’) liittyvät läheiset muut termit.

Concept-termejä voi käyttää tavallisessa haussa. Sen lisäksi niille on oma erityinen hakusivunsa, jossa haun voi koostaa pelkästään näiden termien avulla. Hakuesimerkki löytyy Artikkelien hakeminen -sivulta (kohta SciFinder).

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Kemian ja muiden luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Asiasanojen käyttö tiedonhaussa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Asiasanoille on myös yleensä oma hakukenttänsä, jossa hakusanat kohdistuvat vain tietueen tiettyyn osaan.

Esimerkiksi UEF-Primossa tämä on nimeltään Aihehaku. Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Concept, Subject, Keyword, Topic tai Index term. Lisäksi tietokannoissa voi olla erityisiä kenttiä esimerkiksi kemiallista ainetta varten (Substance).

Useissa tietokannoissa asiasanoja voi hakea tarkennetun haun avulla (advanced search). Käytännöt kuitenkin vaihtelelevat.

Kuvakaappaus Scifinder-n-tietokannasta. Haun kohteen on: references. Ylimmälle hakuriville on kirjoitettu: wood AND ”pyrolysis oil”. Toiselle riville on valittu hakukentäksi: concept. Riville on kirjoitettu: deoxidation. Näkyvillä ohjelman ehdottamia termivaihtoehtoja, jotka alkavat sanalla deoxidation. Korostettuna keltaisella näistä kohta: deoxidation catalysts.
Scifinder-tietokannassa asiasanaa vastaa Concept-hakurivi. Kun alat kirjoittaa hakusanaa, ohjelma antaa ehdotuksia sopiviksi hakusanoiksi.

Rajaus asiasanaan tai asiasanahaku kohdentaa hakua ja parantaa usein tuloksen aiheenmukaista osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Asiasanahaun ja (vapaa)sananhaun ero

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa. Siksi asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannnoissa löytämiesi julkaisujen tietoihin tallennettuja asiasanoja. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Selitetekstit. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Kirjan tiedot UEF-Primossa.

Vapaasanahaku on oletushakuna tietokannoissa, asiasanahaku pitää valita erikseen.

Kumpaa hakua kannattaa käyttää

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat enemmän aiheemukaisia.

  • vapaasanahaku: hydrolysis, 149 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: hydrolysis, 42 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)

Tulosten määrä riippuu paljon sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

  • vapaasanahaku: ”hiilen kiertokulku” , 29 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: ”hiilen kierto” , 58 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)

Seuraava sivu: Hakusanojen yhdistäminen