Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusanana, koska se

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja
Tekstiä: sanat kuivatus, kuivaaminen, kuivaus, viittaavat kaikki sanaan kuivaus, joka on korostettuna.
Yksi asiasana, kuivaus, kattaa useamman sanavaihtoehdon.

Asiasanat kerrotaan asiasanastoissa

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Asiasanasto myös kuvaa termien välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

CAS Lexicon on kemistien sanasto

Kemian alan tärkein tietokanta, SciFinder-n, käyttää omaa asiasanastoa, CAS Lexicon. CAS Lexicon on tavallista asiasanastoa laajempi käsitteistö, joka toimii kiinteästi osana tietokannassa tehtäviä hakuja: järjestelmä linkittää hakuun automaattisesti tiettyyn termiin (nimitys SciFindersissä ’Concept’) liittyvät läheiset muut termit.

Concept-termejä voi käyttää tavallisessa haussa. Sen lisäksi niille on oma erityinen hakusivunsa, jossa haun voi koostaa pelkästään näiden termien avulla. Hakuesimerkki löytyy Artikkelien hakeminen -sivulta (kohta SciFinder).

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Kemian ja muiden luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Asiasanastot auttavat hakusanojen valinnassa

Asiasanastoista:

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Kuvakaappaus kirjan asiasanoista eli aiheista. Sanat ovat: Climatic changes - Environmental aspects. Hydrologic cycle. Global temperature changes. Atmospheric chemistry - Environmental aspects.
Esimerkiksi ”climate change” -termille löytyy asiasanavastine ”climatic changes” UEF-Primossa.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaasanahakuna.

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja. Myöskin ”virallisia” asiasanoja voi käyttää vapaasanahaussa.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Selitetekstit. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Kirjan tiedot UEF-Primossa.

Asiasanojen käyttö tiedonhaussa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Halutessasi voit tehdä erityistä asiasanahakua, jossa hakusanoja haetaan vain tietyistä tietueen kentistä.

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta). Asiasanahakuun sopivat parhaiten siis sanaston sanat.

Tietokannoissa on oletushakuna vapaasanahaku ja asiasanahaku pitää valita erikseen. Asiasanakentän voi useimmiten valita ns. tarkennetun haun kautta. Eri tietokannoissa asiasanakentälle on erilaisia nimityksiä. UERF-Primossa asiasanoja haetaan Aihe-kentän avulla . Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Kuvakaappaus Scifinder-n-tietokannasta. Haun kohteen on: references. Ylimmälle hakuriville on kirjoitettu: wood AND ”pyrolysis oil”. Toiselle riville on valittu hakukentäksi: concept. Riville on kirjoitettu: deoxidation. Näkyvillä ohjelman ehdottamia termivaihtoehtoja, jotka alkavat sanalla deoxidation. Korostettuna keltaisella näistä kohta: deoxidation catalysts.
Scifinder-tietokannassa asiasanaa vastaa Concept-hakurivi. Kun alat kirjoittaa hakusanaa, ohjelma antaa ehdotuksia sopiviksi hakusanoiksi.

Milloin asiasanahakua kannattaa käyttää

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta. Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat enemmän aiheemukaisia.

  • vapaasanahaku: hydrolysis, 149 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: hydrolysis, 42 tulosta UEF-Primosta (6.4.2022)

Tulosten määrä riippuu paljon sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

  • vapaasanahaku: ”hiilen kiertokulku” , 29 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: ”hiilen kierto” , 58 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)

Seuraava sivu: Hakusanojen yhdistäminen