Hakutapoja

Tiedonhaun voi aloittaa eri tavoin. Aihetta kannattaa ensin hieman tunnustella, jotta pääsee jyvälle siitä, kuinka juuri tätä aihetta kannattaisi lähestyä ja kehitellä hakua edelleen. Haun muokkaamisen keinoja käsitellään tarkemmin seuravissa luvuissa.

  • Kokeile yksittäisiä sanoja
  • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
  • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
  • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
  • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
  • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Hakutulosta kannattaa varsinkin alussa tutkailla järjestettynä (sort by) aiheenmukaisuuden eli relevanssin mukaan. Näin voit nopeasti löytää joitakin hyviä osumia.

Tulokset voi järjestää myös julkaisuajankohdan mukaan uusimmat ensin, jos on tarpeen saada erityisesti ihan tuoreita julkaisuja.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.

Kokeile yksinkertaista pikahakua

Hae yksittäisellä hakusanalla tai fraasilla, jotta saat käsityksen, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Voit kokeilla ainakin tärkeimpiä käsitteitä erikseen. Yleistermejä tämä ei koske, ne tarvitsevat aina rinnalleen tarkentavia hakusanoja.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on benzoic acid, jolla on saatu 2 tulosta kirjaston kokoelmista.
Hakutulos on niin pieni, että mitään rajauksia tai tarkennuksia ei tarvita.

Lisäksi voit kokeilla hakua kaikilla ydinkäsitteillä: 1-3 AND-operaatiota.

Tällainen tunnusteleva haku, jonka avulla saadan kerättyä ehkä joitakin hyviä osumia ja myöskin hyviä hakusanoja, on helppo tapa aloittaa hakeminen, vaikka tarve olisikin hakea aineistoja laajemmin ja kattavammin.

Kasvata ”helmeä”

Helmenkasvatus on hyvä hakutapa silloin, kun sinulla on valmiiksi tiedossa muutama hyvä julkaisu tai jos olet sellaisen jo itse ensin löytänyt vaikkapa pikahaulla. Tietokannasta katsotaan tällaiseen ”helmeen” liittyviä asiasanoja sekä lähdeluetteloa ja muita apuneuvoja, joiden avulla voidaan jäljittää lisää samankaltaisia julkaisuja. Samoin voi tarkastella, kuka on aihetta tutkinut ja hakea lisää saman tekijän julkaisuja.

Kuvakaappaus tietokannan artikkeliviitteestä. Citing (31): nämä käyttivät artikkelia omana lähteenään, onko näistä hyötyä?. Cited documents eli lähdeluettelo: kannattaako lukea myös joitakin näistä? Löytyykö uusia hakusanoja? Esimerkki: mortality -> survival. Keywords ja Concepts eli avainsanat: löytyykö täältä hyviä uusia hakusanoja?
Kuvassa tietue Scifinder-tietokannasta. Hakulauseena on ollut pesticides AND mortality AND bees. Uudeksi halulauseeksi voisi muotoilla vaikkapa: pesticides AND (mortality OR death OR survival) AND (”honey bees” OR ”apis mellifera”)

Aloita laajemmasta, tarkenna sitten

Tässä haussa on ideana, että varmuden vuoksi haetaan ensin melko väljästi, jotta mitään tärkeää ei jäisi pois heti aluksi. Tämän jälkeen tarkennetaan aihetta lisäämällä tarpeen mukaan lisää hakukäsitteitä (AND-operaatioita) ja käytetään tietokannan tarjoamia rajaustyökaluja.

Kuvakaappaus Scopus-tietokannan hakutuloksista. Näkyvillä on tehty hakulause: (pharmaceut* OR medic* OR drug) AND ingredients AND (plant OR tree). Hakutuloksia on saatu 15 734. Vasemmalta on korostettuna kohta: Search within results, johon on kirjoitettu ”chamical analysis”.
Koska alkuperäinen haku tuottaa todella paljon osumia (15 734 kpl), lähdetään tarkentamaan hakua hakemalla tulosten sisältä fraasia ”chemical analysis”. Käytännössä siis lisätään hakuun uusi käsite AND-operaattorilla.
Kuvakaappaus Scopus-tietokannan hakutuloksista. Näkyvillä on tehty hakulause: (pharmaceut* OR medic* OR drug) AND ingredients AND (plant OR tree) AND “chemical analysis”. Hakutuloksia on saatu 820. Vasemmalta valikosta ’Refine results’ on korostettuna kohta ’Limit to’ ja valittuna ’Subject area’ ’chemistry’ sekä ’biochemistry, genetics and molecular biology’. Alla näkyy hakutulos tämän rajauksen jälkeen: 368 osumaa.
Hakutulos pieneneekin mukavasti, 820 dokumenttiin. Tässä voidaan vielä rajata aihealuetta yleisesti ottamalla mukaan vain kemian ja biokemian alan julkaisut. Lopullinen tulos on 368 kpl.

Hae ensin tarkasti, laajenna tarvittaessa

Tässä lähestymistavassa on tärkeää saada heti aluksi todella hyvin aiheenmukaisia tuloksia. Tämä onnistuu käyttämällä tarkkoja hakusanoja ja spesifejä termejä. Tästä voidaan sitten tarpeen mukaan lähteä laajentamaan hakua käyttämällä väljempiä hakuehtoja ja lisäämällä vaihtoehtoisia hakusanoja.

Kaksi kuvakaappausta Proquestin Eric-tietokannasta. Ensimmäisessä kuvassa hakuriville on kirjoitettu: chemistry AND ”distance education” AND ”laboratory training”. Hakutulos on 7. Toisessa kuvassa hakuriville on kirjoitettu: (chemistry OR ”science education”) AND ”distance education” AND laboratory. Tuloksia on 185.
Yksi esimerkki haun laajentamisesta: lisätään vaihtoehto sekä väljennetään hakutermiä.

Selaile

Vaikka erilaisia tieteellisiä lehtiä on tarjolla lukematon määrä, usein alalla on tietyt tunnetut lehdet, joissa ainakin tärkeimmät artikkelit pyritään julkaisemaan. Tällaisia tärkeitä lehtiä voi selailla (browse) aika ajoin. Kaikkea ei tarvitse löytää hakulauseiden avulla.

Tietokannoissa voit myös selailla aihealueita. Tällainen voisi toimia ainakin suppeahkoissa kirjatietokannoissa.

Kuvakaappaus tietokannasta. Selailu tehdään valinnoilla Chemistry, Organic Chemistry, Biotehcnology, Book, 2000-2022 (vuodet). Tuloksia 23 kpl.
Tämä esimerkki on SpringerLink-sivustolta. Selailu toteutetaan valitsemalla aihealueita, julkaisutyyppejä ja julkaisuajankohta.

Seuraava sivu: Millainen on hyvä hakutulos?