Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja: katso esimerkki tieteellisestä artikkelista.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Ammattijulkaisujakin ilmestyy jonkin verran, mikä on luonnollista, koska kyseessä on soveltava tiede. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2021 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Erot tieteenaloilla tasottuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Alla oleva kuva havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Fysiikan ja tekniikan alan julkaisut

Em. Science and engineering indicators -raportin mukaan fysiikan alan julkaisuja on kaikista julkaisuista noin kymmenen prosenttia ja tekniikan julkaisuja noin 16 prosenttia. Kehittyvissä maissa julkaistaan fysiikan ja tekniikan alan artikkeleita suhteellisesti enemmän kuin kehittyneissä maissa, joissa eniten julkaistaan terveystieteisiin liittyviä artikkeleita. Vuoden 2020 aineistossa terveystieteet korostuvat ehkäpä normaalia enemmän johtuen koronaan liittyvästä tutkimuksesta.

Suomen sisällä tekniikan alan julkaisut (4 135 kpl) olivat noin 10% kaikista yliopistojen julkaisuista (40 813 kpl) vuonna 2022. Vastaavat luvut fysiikan alalta ovat 1 698 kpl, eli 4% kaikista yliopistojen julkaisuista. (Lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen).

Seuraava sivu: Julkaisutyypit