Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusanana, koska se:

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja
Tekstiä: sanat kuivatus, kuivaaminen, kuivaus viittaavat kaikki sanaan kuivaus.
Yksi asiasana, kuivaus, kattaa useamman sanavaihtoehdon.

Asiasanat kerrotaan asiasanastoissa

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Asiasanasto paitsi listaa sanoja, myös kuvaa termien välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi IEEE-tietokannassa käytetään omia IEEE termejä sekä INSCPEC-sanaston termejä. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa. Siksi sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

Fysiikan alan omat asiasanastot

Näitä käytetään yksittäisissä lehdissä ja niistä koostuvissa lehtitietokannoissa (esim. Scitation ja Optics IB).

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO), linkki aukeaa uuteen ikkunaan on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Fysiikan ja muiden luonnontieteiden sekä tekniikan termien kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu. Sivun vasen laita esittää sanan paikan käsitehierarkiassa. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä, joka kuvassa on dynamiikka.
YSOsta voit hakea yksittäistä termiä. Sanoille saa myös ruotsin- ja englanninkielisen vastineen.

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT (kuvassa kinetiikka) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe), mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Fysiikkaan liittyviä sanoja voi selata klikkaamalla YSO:n etusivulla (vasen palsta) ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “07 Fysiikka”. Tekniikan aloille on useita ryhmiä.

Asiasanastot auttavat hakusanojen valinnassa

Asiasanastoista:

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Kuvakaappaus kirjan asiasanoista eli aiheista. Sanat ovat: climatology, climatic changes (korostettuna), global warming ja greenhouse effect, atmospheric.
Esimerkiksi ”climate change” -termille löytyy asiasanavastine ”climatic changes” UEF-Primossa.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaasanahakuna.

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja. Myöskin ”virallisia” asiasanoja voi käyttää vapaasanahaussa.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Tietue UEF-Primosta.

Asiasanojen käyttö tiedonhaussa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Halutessasi voit tehdä erityistä asiasanahakua, jossa hakusanoja haetaan vain tietyistä tietueen kentistä.

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta). Asiasanahakuun sopivat parhaiten siis sanaston sanat.

Tietokannoissa on oletushakuna vapaasanahaku ja asiasanahaku pitää valita erikseen. Asiasanakentän voi useimmiten valita ns. tarkennetun haun kautta. Eri tietokannoissa asiasanakentälle on erilaisia nimityksiä. UERF-Primossa asiasanoja haetaan Aihe-kentän avulla . Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Kuvakappaus IEEE-tietokannan hakusivusta. Esillä on Advanced hakulomake. Hakurivillä lukee ”biological neural networks”. Haun kohteeksi on valittu hakurivin oikealta puolen alasvetovalikosta Index Terms.
IEEE xplore -tietokannassa asiasanakentän nimi on Index Terms.

Milloin asiasanahakua kannattaa käyttää?

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta. Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheemukaisia.

  • vapaasanahaku: aerodynamics, 184 tulosta UEF-Primossa (7.9.2020)
  • asiasana- eli aihehaku: aerodynamics, 122 tulosta UEF-Primossa

Tulosten määrä riippuu paljon sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

  • vapaasanahaku: ”hiilen kiertokulku” , 29 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: ”hiilen kierto” , 58 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)

Seuraava sivu: Luokitukset.