Fysiikan ja tekniikan alan tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista.

Tietokantaan on tallennettu joko

 • tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai
 • itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Käytännössä monet viitetietokannat sisältävät myös kokotekstejä ja kokotekstitietokannoissa voi olla aineistoja, jotka eivät avaudu.

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa. Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla ensiksi sisään UEF-Primoon.

Katso tietokantalistaus kirjaston kotisivulta (sisältää linkit UEF-Primoon, linkit aukeavat uuteen ikkunaan): Fysiikan tiedonlähteet ja Tekniikan tiedonlähteet.

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Hae kansainväliä artikkeleita näistä tietokannoista:

Viitetietokannat (reference database)

Viitetietokannat ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Viitetietokannat:

 • sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu
 • kattavat eri maita ja kustantajia
 • artikkeleita itsessään ne eivät välttämättä sisällä, joskin suoria linkkejä voi olla
 • apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteisiä (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia (esim. IEEE, tekniikan alan tietokanta).

Kokotekstitietokannat (full text databases)

Kokotekstitietokannassa artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kokotekstin sisältä.

Kokotekstihaku tuottaa usein runsaasti ei-aiheenmukaisia tuloksia, sillä hakusanat voivat esiintyä tekstissä täysin sattumanvaraisesti ilman asiayhteyttä toisiinsa tai hakusana esiintyy tekstissä hakuaiheen kannalta merkityksettömässä roolissa. Kokotekstihaku voi kuitenkin olla tarpeen vaikkapa haettaessa yksittäisiä tarkkoja termejä, joita ei viitetietokannoista tunnu löytyvän.

Kokotekstitietokannat sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä, kuten esimerkiksi ScienceDirect, jossa on vain Elsevier-kustantamon lehtiä.

Laajasti kokotekstejä voi hakea Google Scholarista ja UEF-Primon kansainvälisten artikkeleiden hausta. Näissä kahdessa vastaan tulee kuitenkin myös julkaisuja, joihin ei ole pääsyä verkon kautta, koska aineistoja ei ole hankittu UEFin käyttöön.

E-kirjatietokannoista kokonaisia kirjoja

Tiedot UEFille hankituista e-kirjoista löytyvät yksittäin UEF-Primosta. Haku on tällöin hakua viitetietojen (otsikko, tiivistelmä, asiasanat, sisällysluettelo) avulla. On kuitenkin mahdollista tehdä hakua myös e-kirjojen kokoteksteistä. Tämä onnistuu erillisten e-kirjatietokantojen kautta. E-kirjatietokannat sisältävät kirjoja monilta eri kustantajilta.

Verkkoarkistoista käsikirjoituksia ja opinnäytteitä

Verkkoarkistot ovat ensisijaisesti dokumenttien (artikkelit, käsikirjoitukset, rinnakkaistallenteet, opinnäytteet ym.) tallennuspaikkoja. Niissä on myös hakutoimintoja, mutta ne ovat yleensä melko vaatimattomat. Siksi niiden kohdalla ei puhuta tietokannoista.

Esimerkiksi verkkoarkisto ja jakelukanava arXiv sisältää fysiikan ja matematiikan alan artikkeleita käsikirjoituksina. Nämä eivät välttämättä ole yksi yhteen viimeisimmän, lehteen hyväksytyn version kanssa. Kuka tahansa voi julkaista tutkimuksensa arXivissa. Siellä ei siis ole virallista vertaisarviointia, mutta kontrolli ”huonojen” artikkeleiden poistamiseksi jälkikäteen on olemassa.

Yksittäiset organisaatiot ylläpäitävät usein omia verkkoarkistojaan. Niihin kootaan oman organisaation sisällä tehtyjä julkaisuja, yliopistoissa myös opinnäytteet. UEFin verkkoarkisto on nimeltään eRepo.

Kirjastotietokannoista laajasti eri aineistoja

Kirjastotietokannat, kuten UEF-Primo, ovat ensisijaisia hakupalveluita kirjojen hakemiseen. Kirjoja ovat:

 • monografiat (tieteellinen kirja)
 • oppikirjat
 • sarjajulkaisut
 • konferenssijulkaisut
 • opinnäytteet

Monet e-kirjat on hankittu kokonaisina ”paketteina”, eli ne muodostavat oman tietokantansa. E-kirjoja voikin siksi hakea kirjastotietokannoista tai omina kokonaisuuksinaan, kokotekstitietokantoina (esimerkiksi Ebsco eBook Collection ja Ebook Central).

Suomessa on oma kansallinen kulttuuriaineistojen hakupalvelu Finna. Se sisältää myös useimpien suomalaisten kirjastojen tietokannat sekä tietoja monista muista aineistoista, kuten kotimaisista artikkeleista, oppimateriaaleista ja arkistoaineistoista.

Hakuteoksista määritelmiä ja tiivistelmiä

Hakuteoksia ovat esimerkiksi tietosanakirjat, ensyklopediat ja sanastot, jotka selittävät termejä. Hakuteoksista löytää helposti mm. määritelmiä ja tiiviitä kuvauksia erilaisista ilmiöistä. Hakuteokset ovat hyviä apuvälineitä, kun tutustutaan uuteen asiaan ensi kertaa.

Tunnetuin hakuteos on Wikipedia. Varsinaiset tieteelliset hakuteokset ovat kuitenkin luotettavempia, sillä niissä tiedon oikeellisuus on aina varmistettu asiantuntijoiden avulla.

Erilaiset käsikirjat (handbook) voivat myös toimia hakuteoksina. Käsikirjoja on kuitenkin monenlaisia, eikä käsikirja useinkaan ole yhtä laaja-alainen kuin vaikkapa tietosanakirja. Toisaalta käsikirja voi keskittyä vain hyvin suppeaan aihealueeseen, mutta kertoa siitä kattavasti.

Standardeille on omia tietokanotoja

Stardardeista voi hakea tietoa omistatietokannoistaan. Ne ovat tyypillisesti viitetietokantoja, ts. itse standardia ei pääse lukemaan. UEFille on kuitenkin hankittu osa SFS-standardeista kokoteksteinä.

Patenttitietoja löytyy myös viitetietokannoista

Patenteillekin on omia viitetietokantoja. Pateneistä löytyy myös tietoja joistakin ns. artikkelitietokannoista, kuten Scopus.

Seuraava sivu: Artikkelien hakeminen