Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Hakusanoja yhdistäviä Boolen operaattoreita on käytössä kolme: AND, OR ja NOT.

Hakulause-esimerkkejä::

 • flow AND optimization
 • (”real time measurement” OR ”online measurement”) AND (motion OR movement)
 • ”bioelectrical signals” NOT brain
 • (lens* OR prism*) AND ”optical system*”

AND-operaattori yhdistää käsitteet

 • AND edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)
 • AND yhdistää hakuun eri käsitteet. Mitä enemmän eri käsitteitä eli AND-operaatioita haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi, ainakin teoriassa, on tulosjoukon koko.

OR-operaattori yhdistää vaihtoehtoiset sanat

 • OR hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista, joskin myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä
 • OR yhdistää samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

Huomaa, että OR-operaattorin käyttö on turhaa silloin, kun vaihtoehtoinen sana kattaa myös tarkemman termin, joka usein on sanaliitto.

Esimerkiksi haussa ”natural light” OR light,
riittää sana light yksinkin löytämään myös ilmauksen natural light.

NOT-operaattori sulkee pois

 • NOT edellyttää, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
 • NOT-operaattoria ei käytetä hakulauseessa yhdistämään aiheeseen kuuluvia käsitteitä, vaan sen avulla tarkennetaan hakua jonkin tietyn ’apusanan’ avulla.

Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Operaattoreiden toiminta kuvana:

Kaksi toisiaan leikkaavaa valkoista ympyrää. Päällekkäin menevä osio on värjätty vihreäksi.

flow AND optimization

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Molemmat ympyrät, myös niiden toisiinsa limittyvä osa, ovat vihreitä.

”real time measurement” OR ”online measurement”

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Toinen ympyrä on kokonaan valkoinen, toisesta se osa, joka ei leikkaa toista ympyrää, on vihreä.

”bioelectrical signals” NOT brain

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

Hakulauseessa on tavallisesti useita operaattoreita

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi.
(lens* OR prism*) AND ”optical system*”

Operaattoreiden järjestys

Useimmiten AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on kuitenkin hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa optisten järjestelmien prismoista – mikä on ihan oikein – sekä kaikkea mahdollista tietoa linsseistä. Hakulause ”vuotaa”, kuten kuvassa alla:

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi. Vasemmanpuoleinen ympyrä ylhäällä on kokonaan vihreä.
lens* OR prism* AND ”optical system*”

Operaattorin valinta

AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Jos haetaan kirjallisuutta linssien ja prismojen käytöstä optisessa järjestelmässä, riittää että jossakin julkaisussa kerrotaan linsseistä ja toisessa prismoista, eli yhdistävä operaattori näiden välillä on OR. Mukaan tulokseen tulee toki niitäkin, joissa kerrotaan molemmista, mikä ei tietenkään ole haitaksi.

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, ole tietoinen siitä, mitä käsket ohjelman tekevän:

 • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
 • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
 • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, pitääkö sanoja katkaista?
 • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.

Seuraava sivu: Hakukentät