Hakutapoja

Tiedonhaun voi aloittaa eri tavoin. Aihetta kannattaa ensin hieman tunnustella, jotta pääsee jyvälle siitä, kuinka juuri tätä aihetta kannattaisi lähestyä ja kehitellä hakua edelleen. Haun muokkaamisen keinoja käsitellään tarkemmin seuravissa luvuissa.

  • Kokeile yksittäisiä sanoja
  • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
  • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
  • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
  • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
  • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Hakutulosta kannattaa varsinkin alussa tutkailla järjestettynä (sort by) aiheenmukaisuuden eli relevanssin mukaan. Näin voit nopeasti löytää joitakin hyviä osumia.

Tulokset voi järjestää myös julkaisuajankohdan mukaan uusimmat ensin, jos on tarpeen saada erityisesti ihan tuoreita julkaisuja.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.

Kokeile yksinkertaista pikahakua

Hae yksittäisellä hakusanalla tai fraasilla, jotta saat käsityksen, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Voit kokeilla ainakin tärkeimpiä käsitteitä erikseen. Yleistermejä tämä ei koske, ne tarvitsevat aina rinnalleen tarkentavia hakusanoja.

Tuloksista voi löytyä muutamia hyviä osumia omaan aiheeseen.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on maaperäfysiikka, jolla on saatu 16 tulosta kirjaston kokoelmista. Kommentti: Näin pientä tulosta ei tarvitse rajata muilla termeillä.

Lisäksi voit kokeilla hakua kaikilla ydinkäsitteillä: 1-3 AND-operaatiota.

Tällainen tunnusteleva haku, jonka avulla saadan kerättyä ehkä joitakin hyviä osumia ja myöskin hyviä hakusanoja, on helppo tapa aloittaa hakeminen, vaikka tarve olisikin hakea aineistoja laajemmin ja kattavammin.

Kasvata ”helmeä”

Helmenkasvatus on hyvä hakutapa silloin, kun sinulla on valmiiksi tiedossa muutama hyvä julkaisu tai jos olet sellaisen jo itse ensin löytänyt vaikkapa pikahaulla.

Tietokannasta katsotaan tällaiseen ”helmeen” liittyviä asiasanoja sekä lähdeluetteloa ja muita apuneuvoja, joiden avulla voidaan jäljittää lisää samankaltaisia julkaisuja. Samoin voi tarkastella, kuka on aihetta tutkinut ja hakea lisää saman tekijän julkaisuja.

Kuvakaappaus tietokannan artikkeliviitteestä. Cited by 4 documents: nämä käyttivät artikkelia omana lähteenään. References eli lähdeluettelo: kannattaako lukea myös joitakin näistä? Löytyykö uusia hakusanoja? Esimerkki: defect - flaw (tarkoittaa vikaa tai virhettä). Related documents: järjestelmän ehdottamia artikkeleita aiheesta. Keywords eli asiasanat: löytyykö täältä hyviä uusia hakusanoja?
Esimerkki Scopus-tietokannan tietueesta.
Kuvakaappaus tietokannasta. Alkuperäinen haku: sound (AND) porous (AND) material on tuottanut 9 tulosta. Käytetään hyväksi yhden löytyneen kirjan asiasanoja eli aiheita ja tehdään uusi haku: (sound OR ääni OR acousti* OR akusti*) AND (huokoi* OR porous) AND materia* OR media), saadaan 26 tulosta.
Esimerkki, kuinka tietueen asiasanojen perustella voi muodostaa uuden, kattavamman hakulauseen.

Aloita laajasta, tarkenna sitten

Tässä haussa on ideana, että varmuden vuoksi haetaan ensin melko väljästi, jotta mitään tärkeää ei jäisi pois heti aluksi. Tämän jälkeen tarkennetaan aihetta lisäämällä tarpeen mukaan lisää hakukäsitteitä (AND-operaatioita) ja käytetään tietokannan tarjoamia rajaustyökaluja.

Kuvakaappaus UEF Primosta.Haetaan ensin sanalla optics ja sitten tarkemmin optics AND nano*. Rajausmahdollisuuksistä näkyvillä ovat saatavuuus, aineistotyyppi, kirjasto ja aihe.
Haku sanalla ’optics’ tuottaa paljon tuloksia, 1506 kpl. Kun hakuun lisätään tarkennus AND nano, määrä tipahtaa 203:een. Rajausmahdollisuudet ovat tuloksen vieressä oikealla.

Hae ensin tarkasti, laajenna tarvittaessa

Tässä lähestymistavassa on tärkeää saada heti aluksi todella hyvin aiheenmukaisia tuloksia. Tämä onnistuu käyttämällä tarkkoja hakusanoja ja spesifejä termejä. Tästä voidaan sitten tarpeen mukaan lähteä laajentamaan hakua käyttämällä väljempiä hakuehtoja ja lisäämällä vaihtoehtoisia hakusanoja.

Kuvakaappaus. Haku: Title (flag AND motion): 4 tulosta. Haku Title (flag) AND Title (aerodynamics OR aeroelastic OR motion OR flutter OR flap): 44 tulosta.

Selaile

Vaikka erilaisia tieteellisiä lehtiä on tarjolla lukematon määrä, usein alalla on tietyt tunnetut lehdet, joissa ainakin tärkeimmät artikkelit pyritään julkaisemaan. Tällaisia tärkeitä lehtiä voi selailla (browse) aika ajoin. Kaikkea ei tarvitse löytää hakulauseiden avulla.

Tietokannoissa voit myös selailla (browse), esim. tietyn lehden artikkeleita tai aihealueita (englanniksi category tai Subject area).

Kuvakappaus verkkosivusta. Otsikko: eBook collection. Valikossa vasemmalla lukee: Browse by category. Sen alla lueteltu aiheita englanniksi. Oikealla otsikko: Highlights ja kuvia kirjojen kansista.
Esimerkkikuva Ebscon eBook Collection -tietokannasta.

Seuraava sivu: Milloin hakutulos on riittävä?