Tarkempia tuloksia

Tulosten aiheenmukaisuuden tarkentaminen:

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

  • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla tarvittaessa vaikka kuinka paljon)

aerosolit ->aerosolit AND vaikutukset  -> aerosolit AND vaikutukset AND terveys

  • rajaa hakua otsikko-kenttään
  • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanoja! Ks. asiasanahausta

  • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

kuvantaminen  ->tomografia  ->impedanssitomografia

  • poista hakusanoja tai sanankatkaisuja, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

ääniympäristö OR melu  ->ääniympäristö

katkaistu sana dynam* viittaa liian moneen asiaan (esim. dynamiikka, dynaaminen, dynamiitti, dynamo)

  • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

komposiitit -> komposiitit AND nano*
katkaisu kattaa sanat: nanotekniikka, nanoteknologia, nanoelektroniikka jne.

  • käytä fraasia and-operaation sijaan

diffuse AND reflection  ->”diffuse reflection”    

  • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

biomekaniikka NOT gradu

  • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Enemmän tuloksia