Tarkempia tuloksia

Tulosten aiheenmukaisuuden tarkentaminen:

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla tarvittaessa vaikka kuinka paljon)

  aerosolit ->aerosolit AND vaikutukset  -> aerosolit AND vaikutukset AND terveys
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanoja! Ks. asiasanahausta

 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

  kuvantaminen  ->tomografia  ->impedanssitomografia
 • poista hakusanoja tai sanankatkaisuja, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

  ääniympäristö OR melu  ->ääniympäristö

  katkaistu sana dynam* viittaa liian moneen asiaan (esim. dynamiikka, dynaaminen, dynamiitti, dynamo)
 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

  komposiitit -> komposiitit AND nano*
  katkaisu kattaa sanat: nanotekniikka, nanoteknologia, nanoelektroniikka jne.
 • käytä fraasia and-operaation sijaan

  diffuse AND reflection  ->”diffuse reflection”    
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

  biomekaniikka NOT gradu
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Enemmän tuloksia