Asiasanastot

Asiasanastot (thesaurus, subject headings)

  • Ovat luetteloita käytössä olevista asiasanoista
  • Usein myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).
  • Auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, jotta tieto löytyisi helpommin.
  • Ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi. Sanastoon on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista. Asiasana ei siis ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana.

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Fysiikan ja muiden luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

YSOsta voit hakea yksittäistä termiä.

Kun sana löytyy YSOsta merkinnällä ’KÄYTETTÄ’VÄ TERMI’, on se sopiva asiasanahakuun.  Sen sijaan ’OHJAUSTERMI’ (yllä kinetiikka) käy hakusanaksi vain (vapaa)sanahaussa, ei asiasanahaussa.

Fysiikkaan liittyviä sanoja voi selata klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “07 Fysiikka”.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

  • nanoelektroniikka’ tuli asiasanaksi vasta vuonna 2013;
    sitä ennen asiasanoitus saattoi olla esim:
  • elektroniikka – nanotekniikka’

 

Fysiikan alan omat asiasanastot

PhySH Physics subject headings / AIP American Institute of Physics

OSA Optics and Photonics Topics / OSA Publishing, The Optical Society

Näitä käytetään yksittäisissä lehdissä ja niistä koostuvissa lehtitietokannoissa (esim. Scitation ja Optics IB))

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
-> Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi IEEE-tietokannassa käytetään omia IEEE termejä sekä INSCPEC-sanaston termejä. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa.

Vinkki:

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

Library of Congress :Subject Headings:

Wave-motion, Theory of  

UF (used for) : Undulatory theory
BT (broader term) : Mechanics
NT (narrower term) : Coupled mode theory; Elastic wave propagation; Interference (Light); Nonlinear waves; Polarization (Light); Radio wave propagation; Solitons; Sound; Spectrum analysis; Wave equation; Wave theory of light