Luokitukset

Julkaisun sisältöä voidaan kuvata paitsi sanallisesti, myös erilaisin luokituskoodein. Tästä seuraa, että hakusana voi olla myös koodi.

Luokitushaku IEEE-tietokannassa

Luokitushaku IEEE-tietokannassa

Luokituksen idea on, että kuvailtavat ilmiöt on järjestetty hierarkioiksi. Ylemmän tason ilmiöt kattavat halutun alueen kokonaisuudessa ja kunkin aiheen alle luodaan oma, aina vain tarkempiin aiheisiin menevä alaluokitus.

Kukin aihe ilmaistaan koodilla, jossa voi olla numeroita tai kirjaimia tai molempia. Välissä voi olla pisteitä tai muita välimerkkejä. Esim. aihe: interferenssi

260.3160 (OCIS-koodi)

42.25Hz (PACS-koodi)

535.41 (UDK-koodi)

Mitä tarkempi aihe, sen pidempi on koodi: usein alemmat tasot luodaan lisäämällä ylemmän koodin perään tarkenteita.

Fysiikan udk-lukuja

Fysiikan udk-lukuja

Luokitus voi olla universaali, eli se kattaa kaikki tiedonalat. Tällainen on UDC (Universal decimal classification, vain ylemmät tasot nähtävillä) sekä sen suomenkielinen sovellus UDK, joita on käytetty UEF-Finnassa (kirjaston kokoelmat).
Huomaa, että UDK ja UDC eivät ole aivan yhteneväiset, vaikka päätasot ovatkin samat. UDK-luokituksesta ei ole olemassa verkkoversiota.

Luokitukset olivat aiemmin (ennen vuotta 2000) kirjastotietokantojen ja muidenkin kirjallisuustietokantojen pääasiallinen sisällönkuvausmenetelmä. Edelleenkin luokituksia käytetään tekniikan, matematiikan ja fysiikan aloilla.

Myös kampuskirjastojen hyllyluokitus perustuu UDK-luokituskaavaan, sieltä ovat peräisin osin omituiseltakin vaikuttavat hyllytunnukset (P 159.9 = psykologia).


FYSIIKAN ALALLA ON OLLUT KÄYTÖSSÄ OMIA LUOKITUKSIA:

  • PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme)

PACS-koodeja on käytetty APS Journals -tietokannassa, IEEE:ssä (vain osassa tietueita) ja monissa yksittäisissä lehdissä, esim. Institute of Physics’n (IOP) julkaisemissa lehdissä.

Viimeinen versio on vuodelta 2010, eikä luokitusta päivitetä enää. Ylläpitäjä AIP (American Institute of Physics) päätti siirtyä käyttämään sen sijaan omaa asiasanastoa, PhySH Physics subject headings. Vanhaa PACS-koodistoa ei ole enää edes nähtävillä AIP:N sivuilla.

  • OCIS (Optics Classification and Indexing Scheme)

OCIS-koodeja on käytetty OSA Publishing (=OpticsInfobase) -tietokannassa, samoin kuin yksittäisissä lehdissä. Sittenmmin koodeista on luovuttu ja niiden sijaan käytetään asiasanastoa OSA Optics and Photonics Topics