Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä fysiikassa.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten fysiikan historia tai mitä ovat ohutkalvot löytyy harvemmin artikkeleista. Näitä aiheita pitää etsiä kirjoista tai hakuteoksista.

Hakuvinkit:

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; sana-automatiikka toimii fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). ProQuest: sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Anywhere except fulltext (muuta oletusarvosta Anywhere). IEEE Xplore: kirjoita operaattorit isolla; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä All metadata. Scitation: operaattorit toimivat vain advanced-haussa, ei kirjoiteta itse, sanakatkaisua ei käytetä, myös johdannaiset hakeutuvat automaattisesti. Pubmed: kirjoita operaattorit isolla; sanan voi katkaista vain lopusta, sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; ei mitään sana-automatiikka, suositeltu hakukenttä All fields. UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

1 : kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin, kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

 • acoustic environment OR soundscape
 • = acoustic AND (environment OR soundscape)
 • ≠ ”acoustic environment” OR soundscape

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

Scopus

Aihe on Matkapuhelinten lähettämän, solujen tai kudosten absorboima sähkömagneettinen säteily tai – aallot.

Hakulause on: (cellular OR ”mobile phone” OR ”cell phone”) AND ”electromagnetic waves” OR ”electromagnetic radiation” AND absor* AND (cell OR tissue). Sanoja haetaan oletuksena kentistä Article title, abstract ja keywords, mikä on hyvä valinta alkuun.

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Fraasit, kuten mobile phone, kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. Sanojen monikot löytyvät automaattisesti, esimerkiksi tissue = tissue ja tissues. Sana katkaistaan *-merkillä. Absor* = absorption, absorb, absorbing jne. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakukentän voi vaihtaa alasvetovalikosta.

Web of Science

Aiheena on Radiografisten kuvien käyttö nivelrikon diagnosoinnissa. Hakulause on:

”radiographic image/s AND (osteoarthr/itis/osis OR ”degenerative arthritis”) AND (diagnos/is/tic/e/ing OR detect/ion) – katkaisumerkkiä käytetään kursivoitujen muotojen hakemiseen.

Kuvakaappaus hakusivusta, hakulauseke kirjoitettu hakuun kolmelle riville. Hakusanat kannattaa kohdistaa joko yleisesti aiheeseen (Topic, sisältää myös otsikon), tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksena on All fields, mikä on usein liian laaja. Katkaisumerkki on *' sitä tarvitaan myös fraasin sisällä monikkoa varten: image, images. Kirjoita samaa käsitettä tarkoittavat vaihtoehtoiset sanat samalle riville, kirjoita OR-operaattori sanojen väliin. Fraasiin tarvitaan lainausmerkit.

ProQuestin Eric-tietokanta

ProQuestissa voi valita haun kohteeksi yksittäisen tietokannan, kuten alla Eric. Voit myös kohdistaa haun useampaan tietokantaan yhtä aikaa. Hakukohteeksi voisi valita esimerkiksi laajemman kokonaisuuden SciTech Premium Collection. Tietokannan voi valita vasemman yläkulman vohvelivalikosta, kohdasta ’Change databases’.

Kuvakappaus tietokannan hakusivusta. Ohje: Oletusarvoinen hakukenttä on Anywhere, joka on usein liian laaja. Hyvä aloitus on Anywhere except full text - NOFT. Myös yksittäinen kenttä, kuten otsikko tai tiivistelmä, on mahdollista valita.
Kaikki ProQuestin tietokannat toimivat samaan tapaan. Hakua voi tehdä yhdestä tietokannasta, kuten tässä, tai useammasta tietokannasta yhtä aikaa.

IEEE Xplore

Hakuaiheena tässä on Stressin kasveille aiheuttamien vauroiden spektraalikuvaus:

Kuvakaappaus. IEEE Xplore -palvelun sivu Advanced Search. Ohje: Kirjoita operaattori suurin kirjaimin. Fraasi lainausmerkkeihin, katkaisu on *; tarvitaan myös fraasin sisällä. Plussasta saa lisää rivejä.
Huomaa katkaisu myös sanan alussa: *spectral = spectral, hyperspectral jne.

PubMed-tietokanta

PubMedin erityispiirre on vankka yhteys omaan sanastoon, MeSH:iin. Tätä voi hyödyntää haussa. Hakuaiheena on Nivelruston segmentointi:

Kuvakaappaus hakusivusta. Ohje: Kun hakukentäksi on valittu MeSH Terms, hakusanavaihtoehdot ilmaantuvat näkyviin hakusanaa kirjoitettaessa. Hakuriville on kirjoitettu articular ca, näkyville tulee vaihtoehtoja, mm. articular cartilage. Hakukentäksi on valittuna MeSH Terms alasvetovalikosta hakurivin vasemmalta puolelta.
Kuvakaappaus hakusivusta. Ohje: Katkaise sanat *-merkillä. Hakusanat kirjoitetaan ylimmälle riville, tässä esimerkissä analy* OR method*. Kirjoitettu rivi ilmestyy automaattisesti alas kohtaan QWuery box, kun ensin on valittu yhdistävä operaattori alasvetovalikosta hakurivin oikealla puolella. Ohje: Käytä fraaseissa lainausmerkkejä, jos kyseessä ei ole MeSH-termi.

Katso opasvideo PubMedin käytöstä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) (kesto 56:40)

Scitation-tietokanta

Aihe on Timanttikalvojen optiset ominaisuudet, kuten taittuminen ja heijastuminen. Hakulause on: ”diamond films” AND (”optical properties” OR refraction OR reflection)


Click here to view the accessible version of this interactive content

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saa laajemman hakutuloksen.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta. Hakulause on:

”print quality” AND ink AND (optic* OR reflect*)

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta. Sijoita hakulauseen sanat kolmelle riville siten, että rivien välille jää AND-operaattorit. Voit vaihtaa hakukentän ennen hakuriviä olevasta alasvetovalikosta. Haun kohteeksi on valittu kansainväliset artikkelit hakulomakkeen yläreunasta.

Voit yhtä hyvin käyttää hakukohteen valintaa Elektroniset aineistot. Tällöin hakuun tulee mukaan muitakin e-aineistoja.

Hakutuloksen rajaaminen UEF-Primossa:

Hakutuloksen oikealla puolella palsta, jonka otsikko on Muokkaa hakuasi. Saatavuus-kohdasta valittu vaihtoehto Saatavilla verkossa rajautuu, kun painetaan Käytä rajauksia nappia.

Kansallinen Finna.fi

Finna.fi sisältää kotimaisten kirjastojen aineistoja, kotimaiset artikkelit sekä paljon muuta, mm. museoista ja arkistoista.

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Arto on osa on kansallista Finnaa. Rajaa siellä haku vain artikkeleihin:

Kuvakaappaus Finna.fi -käyttöliittymästä. Kirjoita halulause sellaisenaan hakuriville. Vasemmalta valitse Rajaa hakua: Aineistotyyppi: Lehti/artikkeli: Artikkeli. Tuloksissa näkyy tietokantana Kansalliskirjasto – Arto.

Seuraava sivu: Kirjojen hakeminen